نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

تایپ_در_حرکت_یعنی_جهاد (۱ تصویر)

اولین روز برفی سال بود،هوا رو به تاریکی میرفت... از ماشین که پیاده شدم ،گردنم رو توی،یقه ی پالتوم فرو کردم و فورا دستکش هامو بالا کشیدم و دستامو تو جیبام فرو بردم... کف کفشایی ...

اولین روز برفی سال بود،هوا رو به تاریکی میرفت... از ماشین که پیاده شدم ،گردنم رو توی،یقه ی پالتوم فرو کردم و فورا دستکش هامو بالا کشیدم و دستامو تو جیبام فرو بردم... کف کفشایی ک اون روز پام بود بشدت لیز بود و من با وسواس تمام قدم های ...

۲ آذر 1395
89