نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

تاکورشودهرآنکه‌نتواند‌دید (۲ تصویر)

#فردا‌همه‌می‌آییم✌ ️🏻 هر حذبی هستیم هر اعتقادی داریم به خاطر روسیاهیِ ترامپ و هر کی که داره ضرر میزنه به کشورمون از بزرگترین مقام تا پایین دستیاشون ، میایم و بهشون میگیم که پای خونِ ...

#فردا‌همه‌می‌آییم✌ ️🏻 هر حذبی هستیم هر اعتقادی داریم به خاطر روسیاهیِ ترامپ و هر کی که داره ضرر میزنه به کشورمون از بزرگترین مقام تا پایین دستیاشون ، میایم و بهشون میگیم که پای خونِ شهدامون هستیم #تاکورشودهرآنکه‌نتواند‌دید✌ ️🏻 ══════°✦ ❃ ✦°══════ ♡ #ʝѳiɳ ↴ ➣ @sarbazelashkarim

۲۱ بهمن 1398
7K
#فردا‌همه‌می‌آییم✌ ️🏻 هر حذبی هستیم هر اعتقادی داریم به خاطر روسیاهیِ ترامپ و هر کی که داره ضرر میزنه به کشورمون از بزرگترین مقام تا پایین دستیاشون ، میایم و بهشون میگیم که پای خونِ ...

#فردا‌همه‌می‌آییم✌ ️🏻 هر حذبی هستیم هر اعتقادی داریم به خاطر روسیاهیِ ترامپ و هر کی که داره ضرر میزنه به کشورمون از بزرگترین مقام تا پایین دستیاشون ، میایم و بهشون میگیم که پای خونِ شهدامون هستیم #تاکورشودهرآنکه‌نتواند‌دید✌ ️🏻 ══════°✦ ❃ ✦°══════ ♡ #ʝѳiɳ ↴ ➣ @sarbazelashkarim

۲۱ بهمن 1398
8K