نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

تاج_الملوک (۲ تصویر)

جمع آوری و #انبار_کردن_بذر #گیاهان_زینتی_علفی که دارای میوه های خشک شکوفا هستند و بذور آن ها به آسانی پس از رسیدن میوه ریزش می کند یا بذور آن ها به تدریج می رسد، با دست ...

جمع آوری و #انبار_کردن_بذر #گیاهان_زینتی_علفی که دارای میوه های خشک شکوفا هستند و بذور آن ها به آسانی پس از رسیدن میوه ریزش می کند یا بذور آن ها به تدریج می رسد، با دست برداشت می شوند. نمونه این گیاهان #تاج_الملوک ، #زبان_در_قفا ، #ناز ، #اطلسی و #بنفشه ...

۲۲ بهمن 1397
388
تصویری بسیار نایاب از #تاج_الملوک #همسر رضا شاه و #مادر محمد رضا پهلوی؛

تصویری بسیار نایاب از #تاج_الملوک #همسر رضا شاه و #مادر محمد رضا پهلوی؛

۴ اردیبهشت 1397
105