نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

بی_بی (۳۶ تصویر)

آه از آن روز که کارم به تماشا افتاد رد پایی به روی چادرت آنجا افتاد من زمین خوردم و بانوی من از پا افتاد ضربه ای آمد و بر بازوی تو جا افتاد #حسن_لطفی ...

آه از آن روز که کارم به تماشا افتاد رد پایی به روی چادرت آنجا افتاد من زمین خوردم و بانوی من از پا افتاد ضربه ای آمد و بر بازوی تو جا افتاد #حسن_لطفی #مادر #فاطمیه #بی_بی #پهلو_شکسته #در #حیدر #زهرا #فاطنمه

۹ بهمن 1398
5K
بعد از تو چاهِ شهر همدردِ امیر است... #حسین_ایمانی #زهرا #فاطیه #مادر #کوچه #علی #جدایی #روضه #چاه #مادر #فاطمیه #بی_بی #پهلو_شکسته #در #حیدر #زهرا #فاطمه

بعد از تو چاهِ شهر همدردِ امیر است... #حسین_ایمانی #زهرا #فاطیه #مادر #کوچه #علی #جدایی #روضه #چاه #مادر #فاطمیه #بی_بی #پهلو_شکسته #در #حیدر #زهرا #فاطمه

۸ بهمن 1398
22K
معصبة الاراس یعنی بستی سری روکه پردرده رنگ رخ تومادر زرده توکوچه کی جسارت کرده؟ #مادر #فاطمیه #بی_بی #پهلو_شکسته #در #حیدر #زهرا #فاطمه

معصبة الاراس یعنی بستی سری روکه پردرده رنگ رخ تومادر زرده توکوچه کی جسارت کرده؟ #مادر #فاطمیه #بی_بی #پهلو_شکسته #در #حیدر #زهرا #فاطمه

۸ بهمن 1398
4K
منهدة الرکن یعنی توون برات نمونده بانو کی قلبتو شکونده بانو کی بالتو شکونده بانو #مادر #فاطمیه #بی_بی #پهلو_شکسته #در #حیدر #زهرا #فاطمه

منهدة الرکن یعنی توون برات نمونده بانو کی قلبتو شکونده بانو کی بالتو شکونده بانو #مادر #فاطمیه #بی_بی #پهلو_شکسته #در #حیدر #زهرا #فاطمه

۸ بهمن 1398
4K
باکیة العین یعنی بارون غصه ها میباره چشای مادرما تاره دیگه علی شده بیچاره #مادر #فاطمیه #بی_بی #پهلو_شکسته #در #حیدر #زهرا #فاطمه

باکیة العین یعنی بارون غصه ها میباره چشای مادرما تاره دیگه علی شده بیچاره #مادر #فاطمیه #بی_بی #پهلو_شکسته #در #حیدر #زهرا #فاطمه

۸ بهمن 1398
5K
ناحلة الجسم یعنی نحیف ودل شکسته میری جوونی اما مادرپیری بهونه ی سفرمیگیری #مادر #فاطمیه #بی_بی #پهلو_شکسته #در #حیدر #زهرا #فاطمه

ناحلة الجسم یعنی نحیف ودل شکسته میری جوونی اما مادرپیری بهونه ی سفرمیگیری #مادر #فاطمیه #بی_بی #پهلو_شکسته #در #حیدر #زهرا #فاطمه

۸ بهمن 1398
4K
هر جا نگاه می کنم انجا مزار اوست پنهان و آشکار چنان ذات کردگار #سید_حمیدرضا_برقعی #مادر #فاطمیه #بی_بی #پهلو_شکسته #در #حیدر #زهرا #فاطمه

هر جا نگاه می کنم انجا مزار اوست پنهان و آشکار چنان ذات کردگار #سید_حمیدرضا_برقعی #مادر #فاطمیه #بی_بی #پهلو_شکسته #در #حیدر #زهرا #فاطمه

۷ بهمن 1398
22K
دادیم به حکاک عقیق دل و گفتیم حک کن روی انگشتر ما حضرت زهرا بی بی قدمی رنجه نما از سر احسان این پای تو و این سر ما حضرت زهرا #محمد_ناصری #مادر #فاطمیه #بی_بی ...

دادیم به حکاک عقیق دل و گفتیم حک کن روی انگشتر ما حضرت زهرا بی بی قدمی رنجه نما از سر احسان این پای تو و این سر ما حضرت زهرا #محمد_ناصری #مادر #فاطمیه #بی_بی #پهلو_شکسته #در #حیدر #زهرا #فاطمه

۷ بهمن 1398
6K
مردی که کنده بود در قلعه را ز جا وا می کند پس از تو در خانه را به زور #حسین_زحمتکش #مادر #فاطمیه #بی_بی #پهلو_شکسته #در #حیدر #زهرا #فاطمه

مردی که کنده بود در قلعه را ز جا وا می کند پس از تو در خانه را به زور #حسین_زحمتکش #مادر #فاطمیه #بی_بی #پهلو_شکسته #در #حیدر #زهرا #فاطمه

۷ بهمن 1398
7K
شکر خدا که نان شب ما حسین شد ممنون لطف مادر این خانواده ایم #علی_اکبر_لطیفیان #مادر #فاطمیه #بی_بی #پهلو_شکسته #در #حیدر #زهرا #فاطمه

شکر خدا که نان شب ما حسین شد ممنون لطف مادر این خانواده ایم #علی_اکبر_لطیفیان #مادر #فاطمیه #بی_بی #پهلو_شکسته #در #حیدر #زهرا #فاطمه

۶ بهمن 1398
7K
ای کاش در این بیت بسوزم که شنیدم می سوخت حریم دل مولا چه حریمی آتش مزن آتش در و دیوار دلش را جز فاطمه در قلب علی نیست مقیمی #سید_حمیدرضا_برقعی #مادر #فاطمیه #بی_بی #پهلو_شکسته ...

ای کاش در این بیت بسوزم که شنیدم می سوخت حریم دل مولا چه حریمی آتش مزن آتش در و دیوار دلش را جز فاطمه در قلب علی نیست مقیمی #سید_حمیدرضا_برقعی #مادر #فاطمیه #بی_بی #پهلو_شکسته #در #حیدر #زهرا #فاطمه

۶ بهمن 1398
8K
آن بانویی که وقت تشرف به رستخیز پیغمبران پیاده می آیند و او سوار فریاد می زنند که سر خم کنید هان تا از صراط بگذرد آیات سجده دار هر جا نگاه می کنم انجا ...

آن بانویی که وقت تشرف به رستخیز پیغمبران پیاده می آیند و او سوار فریاد می زنند که سر خم کنید هان تا از صراط بگذرد آیات سجده دار هر جا نگاه می کنم انجا مزار اوست پنهان و آشکار چنان ذات کردگار #سید_حمیدرضا_برقعی #مادر #فاطمیه #بی_بی #پهلو_شکسته #در #حیدر ...

۶ بهمن 1398
7K
آتش به آشیانۀ مرغی نمی زنند.... وصال شیرازی #مادر #فاطمیه #بی_بی #پهلو_شکسته #در #حیدر #زهرا #فاطمه

آتش به آشیانۀ مرغی نمی زنند.... وصال شیرازی #مادر #فاطمیه #بی_بی #پهلو_شکسته #در #حیدر #زهرا #فاطمه

۶ بهمن 1398
5K
تو راهیِ سفری و نرفته می‌بینی گرفته داغ نبود تو خانه را در بر تو رفته‌ای و پس از رفتنت خبر داری که مانده دیدۀ زینب هنوز هم بر در #سید_حمیدرضا_برقعی #مادر #فاطمیه #بی_بی #پهلو_شکسته ...

تو راهیِ سفری و نرفته می‌بینی گرفته داغ نبود تو خانه را در بر تو رفته‌ای و پس از رفتنت خبر داری که مانده دیدۀ زینب هنوز هم بر در #سید_حمیدرضا_برقعی #مادر #فاطمیه #بی_بی #پهلو_شکسته #در #حیدر #زهرا #فاطمه

۶ بهمن 1398
7K
ببین می توانی بمانی،بمان عزیزم تو خیلی جوانی،بمان #محمد_بیابانی #مادر #فاطمیه #بی_بی #پهلو_شکسته #در #حیدر #زهرا #فاطمه

ببین می توانی بمانی،بمان عزیزم تو خیلی جوانی،بمان #محمد_بیابانی #مادر #فاطمیه #بی_بی #پهلو_شکسته #در #حیدر #زهرا #فاطمه

۶ بهمن 1398
6K
چادرت را بتکان روزی ما را بفرست ای که روزی دو عالم همه از چادرت تو #مادر #فاطمیه #بی_بی #پهلو_شکسته #در #حیدر #زهرا #فاطنمه

چادرت را بتکان روزی ما را بفرست ای که روزی دو عالم همه از چادرت تو #مادر #فاطمیه #بی_بی #پهلو_شکسته #در #حیدر #زهرا #فاطنمه

۶ بهمن 1398
8K
چادرت را بتکان روزی ما را بفرست ای که روزی دو عالم همه از چادرت تو #مادر #فاطمیه #بی_بی #پهلو_شکسته #در #حیدر #زهرا #فاطنمه

چادرت را بتکان روزی ما را بفرست ای که روزی دو عالم همه از چادرت تو #مادر #فاطمیه #بی_بی #پهلو_شکسته #در #حیدر #زهرا #فاطنمه

۶ بهمن 1398
7K
عمریست دخیلم به ضریحی که نداری #مادر #فاطمیه #بی_بی #پهلو_شکسته #در #حیدر #زهرا #فاطنمه

عمریست دخیلم به ضریحی که نداری #مادر #فاطمیه #بی_بی #پهلو_شکسته #در #حیدر #زهرا #فاطنمه

۶ بهمن 1398
7K
چند گامی به عقب آمد و افتاد و شکست تا سرش خورد به دیوار سرم تیر کشید چشم او رفت سیاهی و حرم را گم کرد در پیِ چشم ترش چشم ترم تیر کشید #محمد_کیخسروی ...

چند گامی به عقب آمد و افتاد و شکست تا سرش خورد به دیوار سرم تیر کشید چشم او رفت سیاهی و حرم را گم کرد در پیِ چشم ترش چشم ترم تیر کشید #محمد_کیخسروی #مادر #فاطمیه #بی_بی #پهلو_شکسته #در #حیدر #زهرا #فاطنمه

۶ بهمن 1398
8K
آه از آن روز که کارم به تماشا افتاد رد پایی به روی چادرت آنجا افتاد من زمین خوردم و بانوی من از پا افتاد ضربه ای آمد و بر بازوی تو جا افتاد #حسن_لطفی ...

آه از آن روز که کارم به تماشا افتاد رد پایی به روی چادرت آنجا افتاد من زمین خوردم و بانوی من از پا افتاد ضربه ای آمد و بر بازوی تو جا افتاد #حسن_لطفی #مادر #فاطمیه #بی_بی #پهلو_شکسته #در #حیدر #زهرا #فاطنمه

۶ بهمن 1398
9K