نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

بیه (۱۸ تصویر)

کثر همی وخلص عمری #بلاراح💔🔥 وطحنی الدهر یا صاحب #بلاراح💔🔥 احس میت ابگبر اظلم #بلاروح💔🔥 وحس نکره ونکیر اتعیل #بیه💔🔥

کثر همی وخلص عمری #بلاراح💔🔥 وطحنی الدهر یا صاحب #بلاراح💔🔥 احس میت ابگبر اظلم #بلاروح💔🔥 وحس نکره ونکیر اتعیل #بیه💔🔥

۵ آذر 1398
1K
#سمعت مره محب یحاجی #دکتور #یکله المرض أثر حیل #بیه ینضرله #بحزن ویکله #شنطیک ماعدنا #ولف بلصیدلیة

#سمعت مره محب یحاجی #دکتور #یکله المرض أثر حیل #بیه ینضرله #بحزن ویکله #شنطیک ماعدنا #ولف بلصیدلیة

۷ اردیبهشت 1398
109
غبت عنی وسحر عینک. #وحشنی والصبر بیده لزم منجل. #وحشنی تعال اللیل من بعدک. #وحشنی أفکر بیک والحسسرات. #بیه. #💔

غبت عنی وسحر عینک. #وحشنی والصبر بیده لزم منجل. #وحشنی تعال اللیل من بعدک. #وحشنی أفکر بیک والحسسرات. #بیه. #💔

۱۲ اسفند 1397
134
وحق رب العرش ولکون #ونسه وأحس الدنیا بس ویاک #ونسه انه مااکدر اعوفک یوم #ونسه لأن انت النفس والروح #بیه.

وحق رب العرش ولکون #ونسه وأحس الدنیا بس ویاک #ونسه انه مااکدر اعوفک یوم #ونسه لأن انت النفس والروح #بیه.

۲۲ آذر 1397
83
غبت عنی وسحر عینک #وحشنی الصبر بیده لزم منجل #وحشنی تعال اللیل من بعدک #وحشنی أفکر بیک والحسسرات #بیه. تحیاتــــے رضاابن الاهواز

غبت عنی وسحر عینک #وحشنی الصبر بیده لزم منجل #وحشنی تعال اللیل من بعدک #وحشنی أفکر بیک والحسسرات #بیه. تحیاتــــے رضاابن الاهواز

۲۳ مرداد 1397
86
‏ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭﻳﺎﻱ ﺑﺎﻃﻞ ....#منصفالی ﻭ ﻣﻨﻲ ﺑﺴﺎﻉ ﻳﺎﺧﺬ ....#منصفالی ﺍﺩﻳﺮ ﻋﻴﻮﻧﻲ ﺍﺩﻭﺭ .....#منصفالی ﺻﻔﻴﺖ ﻭﺣﻴﺪ ﺑﺲ ﻟﻮﻋﺎﺕ ..#بیه 

‏ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭﻳﺎﻱ ﺑﺎﻃﻞ ....#منصفالی ﻭ ﻣﻨﻲ ﺑﺴﺎﻉ ﻳﺎﺧﺬ ....#منصفالی ﺍﺩﻳﺮ ﻋﻴﻮﻧﻲ ﺍﺩﻭﺭ .....#منصفالی ﺻﻔﻴﺖ ﻭﺣﻴﺪ ﺑﺲ ﻟﻮﻋﺎﺕ ..#بیه 

۳ تیر 1397
23
وحق رب العرش ولکون #ونسه وأحس الدنیا بس ویاک #ونسه انه مااکدر اعوفک یوم #ونسه لأن انت النفس والروح #بیه

وحق رب العرش ولکون #ونسه وأحس الدنیا بس ویاک #ونسه انه مااکدر اعوفک یوم #ونسه لأن انت النفس والروح #بیه

۳۰ آذر 1396
55
اخذنی #ویاک😙😙 نسینی التعب #والهم😜 الک #بیه سوالف هیل😛 ماتنسمع #بس تنشم .😍😍

اخذنی #ویاک😙😙 نسینی التعب #والهم😜 الک #بیه سوالف هیل😛 ماتنسمع #بس تنشم .😍😍

۱۸ آذر 1396
69
شُمآ نمیدونینـ یِه فِرشتِــه هَس به نآمـ بیِهـ مسئول رصیدگی بهـ آرزو هآی منِهـ-.- #taeyeon#me🌸 #بیه👍

شُمآ نمیدونینـ یِه فِرشتِــه هَس به نآمـ بیِهـ مسئول رصیدگی بهـ آرزو هآی منِهـ-.- #taeyeon#me🌸 #بیه👍

۲ آذر 1396
82
#وینک_انته ؟ احجی لا تکضیهه #سکته

#وینک_انته ؟ احجی لا تکضیهه #سکته " الماضی #عفته .... خل اسولفلک #علیه ؟ الموت #شفته المر #جرعته وکلت یمته .؟.... #تحن_الیه "💔 انت ما تدری #برحیلک ؟ صرت #اخرس " احجی #صنته " صوتی بکته .. هذا کل الصار #بیه " شلونک #انته ؟؟؟❤❤ شلونڬ #انته؟؟؟❤❤ تحیاتـــے..رضاابن الاهـــواز💚💚

۱۲ اردیبهشت 1396
128
#سمعت مره محب یحاچی #دکتور #یگله المرض أثر حیل #بیه ینضرله #بحزن ویگله #شنطیک ماعدنه.. ...... #ولف بلصیدلیة @ahwazashar

#سمعت مره محب یحاچی #دکتور #یگله المرض أثر حیل #بیه ینضرله #بحزن ویگله #شنطیک ماعدنه.. ...... #ولف بلصیدلیة @ahwazashar

۹ دی 1395
84
♡ویــانه یحــله الشــعر♥: ✾✎ً ٍٍ⇡ًًٌٌٍٍٍٍٍ؁ٍحم̷ـــِْـًـٌٍٍٍّووو😘ﮉﮮ ٍٍ⇡ ✎ًٍّ✾: ■□■ ■□■ #سمعت مره محب یحاچی #دکتور #یگله المرض أثر حیل #بیه ینضرله #بحزن ویگله #شنطیک ماعدنه.. ...... #ولف بلصیدلیة @ahwazashar

♡ویــانه یحــله الشــعر♥: ✾✎ً ٍٍ⇡ًًٌٌٍٍٍٍٍ؁ٍحم̷ـــِْـًـٌٍٍٍّووو😘ﮉﮮ ٍٍ⇡ ✎ًٍّ✾: ■□■ ■□■ #سمعت مره محب یحاچی #دکتور #یگله المرض أثر حیل #بیه ینضرله #بحزن ویگله #شنطیک ماعدنه.. ...... #ولف بلصیدلیة @ahwazashar

۴ دی 1395
89
انی دفتر محنه الیقره بیه #یدوخ انی شایل حنان یکفی دور #ایتام انی شایل گلب للطعنه یفتح #باب انی متانی الگبر یحضنی حت #ارتاح انی شایل جرح کل ملح ربک #بیه انی بضهری سهم یذبح ...

انی دفتر محنه الیقره بیه #یدوخ انی شایل حنان یکفی دور #ایتام انی شایل گلب للطعنه یفتح #باب انی متانی الگبر یحضنی حت #ارتاح انی شایل جرح کل ملح ربک #بیه انی بضهری سهم یذبح جبل #حمرین انی ویه الحزن عشره #معامیل انی شایل خلگ حتی انتضرت #المات انی بکلشی ...

۲۶ مهر 1395
92
علی صدری جبل نایم غده #الهم وشکیت وکل ثمر تعبی غده #الهم جبت عمری سمج مشوی غده #الهم عکب ما شبعو ایذمون #بیه

علی صدری جبل نایم غده #الهم وشکیت وکل ثمر تعبی غده #الهم جبت عمری سمج مشوی غده #الهم عکب ما شبعو ایذمون #بیه

۱۵ شهریور 1395
70
❣ هی صدفــه وعینی #رفـــت.. لیش #تضحـــــک... ⁉ .وإنی لازم روحی #گوه.. بس شسوی الروحی #حنت.. ردت اگلک شغله ##بیه.. الدنیا زعلانه #علیه.. . خاف ماتدری #گلتـــــلک.. خاف اموت وما اشوفــــک... ضملی من وجهـــک #ضحکتـک ...

❣ هی صدفــه وعینی #رفـــت.. لیش #تضحـــــک... ⁉ .وإنی لازم روحی #گوه.. بس شسوی الروحی #حنت.. ردت اگلک شغله ##بیه.. الدنیا زعلانه #علیه.. . خاف ماتدری #گلتـــــلک.. خاف اموت وما اشوفــــک... ضملی من وجهـــک #ضحکتـک ❣❣❣❣❣

۲ شهریور 1395
85
: جرح #واکف جرح #کاعد جرح جار جرح #یعزف جرح #لحن جرح جار جرح #طینه جرح #صبخه جرح جار جرح #فاعل جرح #ماضی جرح جار جرح #اهلی جرح #ولفی جرح جار جرح #یمی جرح #بعدی ...

: جرح #واکف جرح #کاعد جرح جار جرح #یعزف جرح #لحن جرح جار جرح #طینه جرح #صبخه جرح جار جرح #فاعل جرح #ماضی جرح جار جرح #اهلی جرح #ولفی جرح جار جرح #یمی جرح #بعدی جرح جار جرح #احمر جرح #ابیض جرح جار وحق ربی القریته کله #بیه؟؟

۱ شهریور 1395
102
شلــون #بیه منین ماباوع علیک اشتاگ #الک

شلــون #بیه منین ماباوع علیک اشتاگ #الک

۲۲ اردیبهشت 1395
53
#وینک_انته ؟ احجی لا تکضیهه #سکته

#وینک_انته ؟ احجی لا تکضیهه #سکته " الماضی #عفته ............. خل اسولفلک #علیه ؟ الموت #شفته المر #جرعته وکلت یمته .؟.... #تحن_الیه " انت ما تدری #برحیلک ؟ صرت #اخرس " احجی #صنته " صوتی بکته ".. هذا کل الصار #بیه " شلونک #انته ؟"

۲۶ بهمن 1394
123