نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

بیست_و_پنجم (۱ تصویر)

#رمان:#لیلی_بی_عشق #پارت:#بیست_و_پنجم نوشته:#پرنیا یه نفس عمیق کشیدم در رو باز کردم خودم رو واسه هر حرف و هر نوع رفتاری اماده کردم اروم رفتم داخل بابا کنار پنجره ایستاده بود وقتی منو دید خیلی سریع ...

#رمان:#لیلی_بی_عشق #پارت:#بیست_و_پنجم نوشته:#پرنیا یه نفس عمیق کشیدم در رو باز کردم خودم رو واسه هر حرف و هر نوع رفتاری اماده کردم اروم رفتم داخل بابا کنار پنجره ایستاده بود وقتی منو دید خیلی سریع جلو اومد و منو محکم بغل کرد و سرم رو به سینش فشار داد و ...

۱۴ شهریور 1397
30K