نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

بیست_و_هفتم (۱ تصویر)

#رمان:#لیلی_بی_عشق #پارت:#بیست_و_هفتم نوشته:#پرنیا تصمیمم رو گرفتم باید میفهمیدم چرا امیر حسین اون حرفها رو زده چی شده که از من دست کشیده انقدر که فکر کردم و جوابهای مسخره واسه خودم پیدا کردم خسته شدم ...

#رمان:#لیلی_بی_عشق #پارت:#بیست_و_هفتم نوشته:#پرنیا تصمیمم رو گرفتم باید میفهمیدم چرا امیر حسین اون حرفها رو زده چی شده که از من دست کشیده انقدر که فکر کردم و جوابهای مسخره واسه خودم پیدا کردم خسته شدم باید واقعیت رو بفهمم جلو تلویزیون منتظر بودم بابا از حمام بیاد خیره به تلویزیون ...

۲۱ شهریور 1397
30K