نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

بیست_و_نهم (۱ تصویر)

پارت:#بیست_و_نهم #رمان:#لیلی_بی_عشق نوشته:#پرنیا بعد از خوردن صبحانه برگشتم داخل اتاق کامیار همچنان خواب بود حوله ام رو برداشتم تا یه دوش بگیرم بعد از این که حمام کردم و لباسهام رو پوشیدم رفتم بیرون از ...

پارت:#بیست_و_نهم #رمان:#لیلی_بی_عشق نوشته:#پرنیا بعد از خوردن صبحانه برگشتم داخل اتاق کامیار همچنان خواب بود حوله ام رو برداشتم تا یه دوش بگیرم بعد از این که حمام کردم و لباسهام رو پوشیدم رفتم بیرون از اتاق به کاناپه نگاه کردم کامیار نبود از اشپزخونه صدا اومد رفتم سمت اشپز خونه ...

۲۸ شهریور 1397
41