نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

بیدل_دهلوی (۱۱۸ تصویر)

ما را به غم عشق، همان عشق علاج است... #بیدل_دهلوی

ما را به غم عشق، همان عشق علاج است... #بیدل_دهلوی

۱۶ ساعت پیش
1K
بی تابیِ دل، آتشِ سودایِ که دارد؟! #بیدل_دهلوی

بی تابیِ دل، آتشِ سودایِ که دارد؟! #بیدل_دهلوی

۱ روز پیش
3K
ما را به غم عشق، همان عشق علاج است... #بیدل_دهلوی

ما را به غم عشق، همان عشق علاج است... #بیدل_دهلوی

۲ روز پیش
11K
ما را به غم عشق، همان عشق علاج است... #بیدل_دهلوی

ما را به غم عشق، همان عشق علاج است... #بیدل_دهلوی

۲ روز پیش
9K
بی تابیِ دل، آتشِ سودایِ که دارد؟! #بیدل_دهلوی

بی تابیِ دل، آتشِ سودایِ که دارد؟! #بیدل_دهلوی

۳ روز پیش
4K
بی تابیِ دل، آتشِ سودایِ که دارد؟! #بیدل_دهلوی

بی تابیِ دل، آتشِ سودایِ که دارد؟! #بیدل_دهلوی

۳ روز پیش
2K
بی تابیِ دل، آتشِ سودایِ که دارد؟! #بیدل_دهلوی😍😍

بی تابیِ دل، آتشِ سودایِ که دارد؟! #بیدل_دهلوی😍😍

۳ روز پیش
3K
ما را به غم عشق همان عشق علاج است. #بیدل_دهلوی

ما را به غم عشق همان عشق علاج است. #بیدل_دهلوی

۳ روز پیش
3K
گفتی: چه کسی؟ در چه خیالی؟ به کجایی؟ بی‌تاب تو‌ام، محو تو‌ام، خانه خرابم #بیدل_دهلوی

گفتی: چه کسی؟ در چه خیالی؟ به کجایی؟ بی‌تاب تو‌ام، محو تو‌ام، خانه خرابم #بیدل_دهلوی

۳ روز پیش
5K
زبان حال عاشق گر دعایی دارد این دارد که یارب مهربان‌گردان دل نامهربانش را #بیدل_دهلوی

زبان حال عاشق گر دعایی دارد این دارد که یارب مهربان‌گردان دل نامهربانش را #بیدل_دهلوی

۷ روز پیش
903
ما را به غم عشق همان عشق علاج است... #بیدل_دهلوی

ما را به غم عشق همان عشق علاج است... #بیدل_دهلوی

۷ روز پیش
5K
اینجا جواب نامه‌ی عاشق تغافل است بیهوده انتظار خبر می‌کشیم ما #بیدل_دهلوی

اینجا جواب نامه‌ی عاشق تغافل است بیهوده انتظار خبر می‌کشیم ما #بیدل_دهلوی

۱ هفته پیش
2K
هر که آمد اندکی ما را پریشان کرد و رفت... #بیدل_دهلوی

هر که آمد اندکی ما را پریشان کرد و رفت... #بیدل_دهلوی

۳ هفته پیش
7K
در بیابانی که ما راه طلب گم کرده‌ایم کرم شبتابی گر در جلوه آید کوکب است #بیدل_دهلوی

در بیابانی که ما راه طلب گم کرده‌ایم کرم شبتابی گر در جلوه آید کوکب است #بیدل_دهلوی

۳ هفته پیش
7K
انداخت خیالت زِ کجایم به کجاها .....! #بیدل_دهلوی

انداخت خیالت زِ کجایم به کجاها .....! #بیدل_دهلوی

۳ هفته پیش
14K
خانه‌داری دیگر و صحرانوردی دیگر است تاب دلتنگی ندارد آنکه مجنون می‌شود ‌ ‌#بیدل_دهلوی

خانه‌داری دیگر و صحرانوردی دیگر است تاب دلتنگی ندارد آنکه مجنون می‌شود ‌ ‌#بیدل_دهلوی

۴ هفته پیش
4K
خدا نصیب دل هیچ کافری نکند کرشمه های بُتی را که من پرستیدم...! #بیدل_دهلوی

خدا نصیب دل هیچ کافری نکند کرشمه های بُتی را که من پرستیدم...! #بیدل_دهلوی

۲ اردیبهشت 1397
8K
- ‏نشاطِ این بهارم بی گُلِ رویت چه کار آید..؟ تو گر آیی ، طَرب آید بهشت آید ، بهار آید بهار آید..! #بیدل_دهلوی @CaptionKhaas

- ‏نشاطِ این بهارم بی گُلِ رویت چه کار آید..؟ تو گر آیی ، طَرب آید بهشت آید ، بهار آید بهار آید..! #بیدل_دهلوی @CaptionKhaas

۲۹ فروردین 1397
6K
- ‏نشاطِ این #بهارم بی گُلِ رویت چه کار آید..؟ تو گر آیی ، طَرب آید #بهشت آید ، بهار آید بهار آید..! #بیدل_دهلوی

- ‏نشاطِ این #بهارم بی گُلِ رویت چه کار آید..؟ تو گر آیی ، طَرب آید #بهشت آید ، بهار آید بهار آید..! #بیدل_دهلوی

۹ فروردین 1397
9K
ذلت‌کشِ هزار خیالیم و چاره نیست لعنت به وضعِ دورِ ز دلدار زیستن... #بیدل_دهلوی

ذلت‌کشِ هزار خیالیم و چاره نیست لعنت به وضعِ دورِ ز دلدار زیستن... #بیدل_دهلوی

۲۷ اسفند 1396
9K