نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

بیتا_امیری (۱۱ تصویر)

در خیالات خودم در زیر بارانی که نیست ! می رسم با تو به خانه، از خیابانی که نیست می نشینی روبرویم، خستگی در می کنی چای می ریزم برایت، توی فنجانی که نیست باز ...

در خیالات خودم در زیر بارانی که نیست ! می رسم با تو به خانه، از خیابانی که نیست می نشینی روبرویم، خستگی در می کنی چای می ریزم برایت، توی فنجانی که نیست باز می خندی و می پرسی که حالت بهتر است؟ باز می خندم که: خیلی! ...

۱۱ مرداد 1398
13K
در خیالات خودم، در زیر بارانی که نیست می‌رسم با تو به خانه، از خیابانی که نیست . می‌نشینی روبرویم، خستگی در می‌کنی چای می‌ریزم برایت، توی فنجانی که نیست . باز می‌خندی و می‌پرسی ...

در خیالات خودم، در زیر بارانی که نیست می‌رسم با تو به خانه، از خیابانی که نیست . می‌نشینی روبرویم، خستگی در می‌کنی چای می‌ریزم برایت، توی فنجانی که نیست . باز می‌خندی و می‌پرسی که حالت بهتر است؟!؟ باز می‌خندم که خیلی، گر چه می‌دانی که نیست... . شعر ...

۱۱ مرداد 1398
38K
در خیالات خودم در زیر بارانی که نیست می رسم با تو به خانه،از خیابانی که نیست می نشینی روبه رویم خستگی در میکنی چای می ریزم برایت توی فنجانی که نیست باز میخندی و ...

در خیالات خودم در زیر بارانی که نیست می رسم با تو به خانه،از خیابانی که نیست می نشینی روبه رویم خستگی در میکنی چای می ریزم برایت توی فنجانی که نیست باز میخندی و میپرسی که حالت بهتر است؟ باز میخندم که خیلی...!گرچه میدانی که نیست شعر میخوانم برایت ...

۹ اسفند 1395
2K
در خیالات خودم در زیر بارانی که نیست می رسم با تو به خانه،از خیابانی که نیست می نشینی روبه رویم خستگی در میکنی چای می ریزم برایت توی فنجانی که نیست باز میخندی و ...

در خیالات خودم در زیر بارانی که نیست می رسم با تو به خانه،از خیابانی که نیست می نشینی روبه رویم خستگی در میکنی چای می ریزم برایت توی فنجانی که نیست باز میخندی و میپرسی که حالت بهتر است؟ باز میخندم که خیلی...!گرچه میدانی که نیست شعر میخوانم برایت ...

۹ بهمن 1395
5K
باز میخندی و میپرسی که حالت بهتر است؟ باز میخندم که خیلی...! گرچه میدانی که نیست #بیتا_امیری

باز میخندی و میپرسی که حالت بهتر است؟ باز میخندم که خیلی...! گرچه میدانی که نیست #بیتا_امیری

۲۰ شهریور 1395
8K
وقتی تورا از این دل تنگم خدا گرفت با من تمام عالم و آدم عزا گرفت شب های بی تو ماندن و تکرار این سؤال : این دلخوشی ِساده ی ما را چرا گرفت؟ درچشم ...

وقتی تورا از این دل تنگم خدا گرفت با من تمام عالم و آدم عزا گرفت شب های بی تو ماندن و تکرار این سؤال : این دلخوشی ِساده ی ما را چرا گرفت؟ درچشم های تیره ی تو درد خانه کرد در چشمهای روشن من غصّه پا گرفت هی ...

۱۹ مرداد 1395
3K
در خیالات خودم در زیر بارانی که نیست میرسم با تو به خانه,از خیابانی که نیست می نشینی روبرویم خستگی در میکنی چای میریزم برایت توی فنجانی که نیست باز میخندی و میپرسی که,حالت بهتر ...

در خیالات خودم در زیر بارانی که نیست میرسم با تو به خانه,از خیابانی که نیست می نشینی روبرویم خستگی در میکنی چای میریزم برایت توی فنجانی که نیست باز میخندی و میپرسی که,حالت بهتر است؟ باز میخندم که,خیلی...گرچه میدانی که نیست شعر میخوانم برایت واژه ها گل میکنند یاس ...

۸ اردیبهشت 1395
1K
شادم که اندوهی به قلبم ربط دارد لبخند من با یک جهان غم ربط,دارد اردیبهشتی هستم اما طالع من نحس است گویا با جهنم ربط,دارد شعرم اگر.افسرده آشفته حال است با آن نگاه سرد و ...

شادم که اندوهی به قلبم ربط دارد لبخند من با یک جهان غم ربط,دارد اردیبهشتی هستم اما طالع من نحس است گویا با جهنم ربط,دارد شعرم اگر.افسرده آشفته حال است با آن نگاه سرد و مبهم ربط دارد چیزی بگو تا حال و روزت را بدانم حرفی برن دردت به ...

۸ اردیبهشت 1395
759
عاشقانه های پاک باز میخندی ومیپرسی که حالت بهتر است باز میخندم که خیلی،گر چه میدانی که نیست شعر میخوانم برایت واژه ها گل میکند یاس ونرگس میگذارم توی گلدانی که نیست #بیتا_امیری #عاشقانه_های_پاک #عاشقانه ...

عاشقانه های پاک باز میخندی ومیپرسی که حالت بهتر است باز میخندم که خیلی،گر چه میدانی که نیست شعر میخوانم برایت واژه ها گل میکند یاس ونرگس میگذارم توی گلدانی که نیست #بیتا_امیری #عاشقانه_های_پاک #عاشقانه #فکرنو #عشق

۲۲ بهمن 1394
2K
عاشقانه های پاک شعر در خیالات خودم در زیر بارانی که نیست می رسم با تو به خانه،از خیابانی که نیست می نشینی روبه رویم خستگی در میکنی چای می ریزم برایت توی فنجانی که ...

عاشقانه های پاک شعر در خیالات خودم در زیر بارانی که نیست می رسم با تو به خانه،از خیابانی که نیست می نشینی روبه رویم خستگی در میکنی چای می ریزم برایت توی فنجانی که نیست باز میخندی و میپرسی که حالت بهتر است؟ باز میخندم که خیلی...!گرچه میدانی که ...

۱۰ بهمن 1394
3K
در خیالات خودم در زیر بارانی که نیست می رسم با تو به خانه،از خیابانی که نیست می نشینی روبه رویم خستگی در میکنی چای می ریزم برایت توی فنجانی که نیست باز میخندی و ...

در خیالات خودم در زیر بارانی که نیست می رسم با تو به خانه،از خیابانی که نیست می نشینی روبه رویم خستگی در میکنی چای می ریزم برایت توی فنجانی که نیست باز میخندی و میپرسی که حالت بهتر است؟ باز میخندم که خیلی...!گرچه میدانی که نیست شعر میخوانم برایت ...

۶ آبان 1394
3K