نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

بگشا (۱ تصویر)

#گره ز دل #بگشا و از #سپهر یاد مکن که فکر هیچ #مهندس چنین گره نگشاد ز انقلاب زمانه عجب مدار که چرخ از این فسانه هزاران هزار دارد یاد قدح به شرط ادب گیر ...

#گره ز دل #بگشا و از #سپهر یاد مکن که فکر هیچ #مهندس چنین گره نگشاد ز انقلاب زمانه عجب مدار که چرخ از این فسانه هزاران هزار دارد یاد قدح به شرط ادب گیر زان که ترکیبش ز کاسه سر جمشید و بهمن است و قباد که آگه است ...

۳۰ تیر 1395
39