نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

بک (۳۸۷ تصویر)

#love_inother_style #پارت56 #میا #بک میا خوب دیگه تموم شدش از رویی شن هایی لب ساحل بلند شدم دفترمو گذاشتم توکولم داشتم راه میرفتم که یهو پام گیر کرد نزدیک بود بیفتم که یهو یکی دستامو ...

#love_inother_style #پارت56 #میا #بک میا خوب دیگه تموم شدش از رویی شن هایی لب ساحل بلند شدم دفترمو گذاشتم توکولم داشتم راه میرفتم که یهو پام گیر کرد نزدیک بود بیفتم که یهو یکی دستامو گرفت *هیع مواظب باش بابا من:مرسی بابت کمکت بک بکی بک:خواهش حالا جایزم چیه من:یاااا ...

۱۷ آذر 1398
476
#love_inother_style #پارت44 #میا #بک میا به بک زل زده بودم بی صدا گریه میکرد یونگ نشسته بود رو زمین و ویکی بالایی سرش بود همه یه مدلی بودیم که نینا اومد نینا:میا میا ساکونو کوش ...

#love_inother_style #پارت44 #میا #بک میا به بک زل زده بودم بی صدا گریه میکرد یونگ نشسته بود رو زمین و ویکی بالایی سرش بود همه یه مدلی بودیم که نینا اومد نینا:میا میا ساکونو کوش من:نینا آروم باش لطفا *یونگ وبک دخترم کوششش؟؟ بابایه ساکونو اومد داخل محافظا دورش گرفته ...

۱۲ آذر 1398
224
#love_inother_style #پارت38 #میا #بک میا خوب لباس چی بپوشم وایی یعنی خدایش برم نمیگه دختره چه پرویه غلط میکنه بگه اصلا دههه پیرهن سفیدمو با پاپیون انداختم دور گردنم با دامن سیاه پوشیدم به کمی ...

#love_inother_style #پارت38 #میا #بک میا خوب لباس چی بپوشم وایی یعنی خدایش برم نمیگه دختره چه پرویه غلط میکنه بگه اصلا دههه پیرهن سفیدمو با پاپیون انداختم دور گردنم با دامن سیاه پوشیدم به کمی ریمل و رژ اکتفا کردم پالتومو برداشتم با گوشیم رفتم پایین بابا:به به میا خانوم ...

۱۰ آذر 1398
233
#love_inother_style #پارت31 #میا #بک میا چه روز خوبیه امروز آره خوبه خوبه وارد کلاس شدم سرجام نشستم چقدر دلم به حال ساکونوسوخت موهاش خیلی دوس داشت چون باباش موهاشودوس داشت من ونیناتاهمین دیروز فقط.میدونستیم چرا ...

#love_inother_style #پارت31 #میا #بک میا چه روز خوبیه امروز آره خوبه خوبه وارد کلاس شدم سرجام نشستم چقدر دلم به حال ساکونوسوخت موهاش خیلی دوس داشت چون باباش موهاشودوس داشت من ونیناتاهمین دیروز فقط.میدونستیم چرا موهاشو کوتاه نمیکنه بک ویونگ وساکونو اومدن نشست کنارم خیلی ناراحت بودش رو منم تأثیر ...

۸ آذر 1398
256
#love_inother_style #یونگ #ساکونو #بک پ.ن=داداش به اینا میگن

#love_inother_style #یونگ #ساکونو #بک پ.ن=داداش به اینا میگن

۸ آذر 1398
76
چه ❤❤💚💚💜💜💙💙 #kpop #baek #baekhyun #بک #بکهیون #exo #کیپاپ #اکسو #کره

چه ❤❤💚💚💜💜💙💙 #kpop #baek #baekhyun #بک #بکهیون #exo #کیپاپ #اکسو #کره

۷ آذر 1398
675
#love_inother_style #یونگ #بک #ساکونو

#love_inother_style #یونگ #بک #ساکونو

۷ آذر 1398
72
#love_inother_style #پارت23 #میا #بک میا آه چه مزخرف بود نشستم پیش پسر کیوتی که تاحالا دیدم بک:خوشحالم که همکلاسی هم شدیم من:منم همینطور امیدوارم باهم خوب کار کنیم گروه خوبی باشیم. لبخند کیوتانه ای زدم ...

#love_inother_style #پارت23 #میا #بک میا آه چه مزخرف بود نشستم پیش پسر کیوتی که تاحالا دیدم بک:خوشحالم که همکلاسی هم شدیم من:منم همینطور امیدوارم باهم خوب کار کنیم گروه خوبی باشیم. لبخند کیوتانه ای زدم اونم خندید لعنتی.چرا اینقدر خندش جذابه؟ دبیر:خوب شروع میکنم درس میداد منو میگی وسط درس ...

۵ آذر 1398
106
#بک_گراند #تصاویر_پس_زمینه #بک #پس_زمینه #یاسامیچ #اینترنت

#بک_گراند #تصاویر_پس_زمینه #بک #پس_زمینه #یاسامیچ #اینترنت

۳ آذر 1398
122
#بک_گراند #تصاویر_پس_زمینه #بک #پس_زمینه #یاسامیچ #اینترنت

#بک_گراند #تصاویر_پس_زمینه #بک #پس_زمینه #یاسامیچ #اینترنت

۳ آذر 1398
123
#بک_گراند #تصاویر_پس_زمینه #بک #پس_زمینه #یاسامیچ #اینترنت #دختر

#بک_گراند #تصاویر_پس_زمینه #بک #پس_زمینه #یاسامیچ #اینترنت #دختر

۳ آذر 1398
127
#بک_گراند #تصاویر_پس_زمینه #بک #پس_زمینه #یاسامیچ #اینترنت

#بک_گراند #تصاویر_پس_زمینه #بک #پس_زمینه #یاسامیچ #اینترنت

۳ آذر 1398
116
#بک_گراند #تصاویر_پس_زمینه #بک #پس_زمینه #یاسامیچ #اینترنت

#بک_گراند #تصاویر_پس_زمینه #بک #پس_زمینه #یاسامیچ #اینترنت

۳ آذر 1398
125
#بک_گراند #تصاویر_پس_زمینه #بک #پس_زمینه #یاسامیچ #اینترنت

#بک_گراند #تصاویر_پس_زمینه #بک #پس_زمینه #یاسامیچ #اینترنت

۳ آذر 1398
121
#بک_گراند #تصاویر_پس_زمینه #بک #پس_زمینه #یاسامیچ #اینترنت

#بک_گراند #تصاویر_پس_زمینه #بک #پس_زمینه #یاسامیچ #اینترنت

۳ آذر 1398
121
#kpop #بک #بکهیون #baek #baekhyun #exo #کیپاپ #اکسو #کره

#kpop #بک #بکهیون #baek #baekhyun #exo #کیپاپ #اکسو #کره

۱ آذر 1398
379
#بک #ساکونو #love_inother_style #پارت9 ساکونو بهشون نگاه میکردم خیلی خوشبختم که من همچین اوپاهایی دارم اما خوب این چیزی رو عوض نمیکنه که اذیتشون نکنم مخصوصا بک بکی رو که اینقدر مهربونه هیچی بهم نمیگه ...

#بک #ساکونو #love_inother_style #پارت9 ساکونو بهشون نگاه میکردم خیلی خوشبختم که من همچین اوپاهایی دارم اما خوب این چیزی رو عوض نمیکنه که اذیتشون نکنم مخصوصا بک بکی رو که اینقدر مهربونه هیچی بهم نمیگه (آیینه اگه بهم فوش بدین) من:بابا من امشب شام درست کنم اون دوتا:نههه من:ااا چیرا ...

۱ آذر 1398
78
#kpop #baek #baekhyun #بک #بکهیون #exo #کیپاپ #اکسو #کره

#kpop #baek #baekhyun #بک #بکهیون #exo #کیپاپ #اکسو #کره

۱ آذر 1398
355
بک : ﺍﻟﻮ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﮐﺠﺎﯾﯽ ؟ چان : ﺧﻮﻧﻤﻮﻥ ﺩﯾﮕﻪ ! ﺳﺮﻣﺎ ﺧﻮﺭﺩﻡ … بک: ﻣﻦ ﺗﻮ ﭘﺎﺭﮎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺗﻢ ﯾﻪ ﮐﻢ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﺟﺪﯾﺪﺕ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮ ﮐﻪ ﺍﻭﻧﻢ ﺳﺮﻣﺎ ﻧﺨﻮﺭﻩ ! چان : ﻣﺜﻼ ...

بک : ﺍﻟﻮ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﮐﺠﺎﯾﯽ ؟ چان : ﺧﻮﻧﻤﻮﻥ ﺩﯾﮕﻪ ! ﺳﺮﻣﺎ ﺧﻮﺭﺩﻡ … بک: ﻣﻦ ﺗﻮ ﭘﺎﺭﮎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺗﻢ ﯾﻪ ﮐﻢ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﺟﺪﯾﺪﺕ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮ ﮐﻪ ﺍﻭﻧﻢ ﺳﺮﻣﺎ ﻧﺨﻮﺭﻩ ! چان : ﻣﺜﻼ ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﻣﭻ ﺑﮕﯿﺮﯼ ؟ بک: آﺭﻩ ! چان: ﺍﻭﺳﮕﻮﻝ ﺯﻧﮓ ﺯﺩﯼ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺧﻮﻧﻪ ! ...

۲۳ آبان 1398
1K
برای چانی #kpop #baek #baekhyun #بک #بکهیون #چانبک #exo #کیپاپ #اکسو #کره

برای چانی #kpop #baek #baekhyun #بک #بکهیون #چانبک #exo #کیپاپ #اکسو #کره

۲۳ آبان 1398
431