نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

بچه_کار (۱ تصویر)

❥✺﷽ ✺❥ باشه خانم #سلحشوری درست ولی خدایی حق دخترای ما نیست #تن_فروشی کنن و شکل فاحشه ها بکنن خودشون را واسه دوقرون حق دخترای ما نیست #بچه_کار باشن و هرروز در معرض خطر تجاوز ...

❥✺﷽ ✺❥ باشه خانم #سلحشوری درست ولی خدایی حق دخترای ما نیست #تن_فروشی کنن و شکل فاحشه ها بکنن خودشون را واسه دوقرون حق دخترای ما نیست #بچه_کار باشن و هرروز در معرض خطر تجاوز و ربایش و بارداری حق دخترای ما نیست وارد شدن به گروههای مخوف #قاچاق انسان ...

۱۵ مهر 1398
177