نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

به_وقت_نقاشی (۳ تصویر)

خودتان باشید ‌نه فتوکپی و رونوشتِ همدیگر ! خودتان را از روی دستِ دیگران ننویسید ! باور کنید چیزی که هستید ، بهترین حالتی است که می توانید باشید ! بعضی ها ، ساکتشان دلنشین ...

خودتان باشید ‌نه فتوکپی و رونوشتِ همدیگر ! خودتان را از روی دستِ دیگران ننویسید ! باور کنید چیزی که هستید ، بهترین حالتی است که می توانید باشید ! بعضی ها ، ساکتشان دلنشین است ، بعضی ها پرحرفشان ! بعضی ها ، باچشم و موی سیاه ، زیبا ...

۱۱ مهر 1398
9K
خوشا رها کردن و رفتن ... خوشا پر کشیدن ... خوشا رهایی ... #احمد_شاملو #به_وقت_نقاشی👩‍🎨 #کودک_درون😄 #اثر_فاخر_خودم😁

خوشا رها کردن و رفتن ... خوشا پر کشیدن ... خوشا رهایی ... #احمد_شاملو #به_وقت_نقاشی👩‍🎨 #کودک_درون😄 #اثر_فاخر_خودم😁

۴ مرداد 1398
15K
#به_وقت_نقاشی حسنا هم با مداد صورتی کاملش کرده دستش درد نکنه 😂 😐

#به_وقت_نقاشی حسنا هم با مداد صورتی کاملش کرده دستش درد نکنه 😂 😐

۲۰ تیر 1398
5K