نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

به_خدا_اگه_بفهمن (۲ تصویر)

#ملتی_که_زن_و_مردش #برای_جان_فشانی_حاضرند! و طلب.شهادت💔 میکنند، هیچ.قدرتی! با آن نمیتواند.مبارزه.کند!! #بعضیها!! میفهمن #امنیت یعنی چی؟ میفهمن چقد #گرگ و #کفتار دور و ورمونه؟ میفهمن نباید #چرندیات #BBC و منوتو و... رو تکرار کنن؟ میفمن نباید برا ...

#ملتی_که_زن_و_مردش #برای_جان_فشانی_حاضرند! و طلب.شهادت💔 میکنند، هیچ.قدرتی! با آن نمیتواند.مبارزه.کند!! #بعضیها!! میفهمن #امنیت یعنی چی؟ میفهمن چقد #گرگ و #کفتار دور و ورمونه؟ میفهمن نباید #چرندیات #BBC و منوتو و... رو تکرار کنن؟ میفمن نباید برا #تروریستا هشتگ بزنن؟!! میفهمن نباید به بهونه #مشکلات_اقتصادی قدرت.دفاعی و موشکیمون رو #تضعیف_کنن؟ #میفهمن_امنیت_بره_یعنی_همه_چی_میره؟!! #به_خدا_اگه_بفهمن!!! ...

۳۱ شهریور 1397
286
#میفهمن امنیت یعنی چی؟ #میفهمن چقد گرگ و کفتار دور و ورمونه؟ #میفهمن نباید چرندیات BBC و منوتو و... رو تکرار کنن؟ #میفهمن نباید برا تروریستا هشتگ بزنن؟ #میفهمن نباید به بهونه مشکلات اقتصادی قدرت ...

#میفهمن امنیت یعنی چی؟ #میفهمن چقد گرگ و کفتار دور و ورمونه؟ #میفهمن نباید چرندیات BBC و منوتو و... رو تکرار کنن؟ #میفهمن نباید برا تروریستا هشتگ بزنن؟ #میفهمن نباید به بهونه مشکلات اقتصادی قدرت دفاعی و موشکیمون رو تضعیف کنن؟ #میفهمن امنیت بره یعنی همه چی میره؟ #به_خدا_اگه_بفهمن! #اهواز ...

۳۱ شهریور 1397
20