نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

به_امید_سه_نفره_شدنمون (۱ تصویر)

عاقبت از عشق تو اهل کلیسا میشوم.. میکشم دست ازمسلمانی مسیحا میشوم.. آنقدر برکشتی عشقت نشینم روزوشب.. یابه ساحل میرسم یاغرق دریا میشوم. #به_امید_سه_نفره_شدنمون👪 ─┅═ঊঈ❁

عاقبت از عشق تو اهل کلیسا میشوم.. میکشم دست ازمسلمانی مسیحا میشوم.. آنقدر برکشتی عشقت نشینم روزوشب.. یابه ساحل میرسم یاغرق دریا میشوم. #به_امید_سه_نفره_شدنمون👪 ─┅═ঊঈ❁

۶ آذر 1398
1K