نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

بهزادشهریاری (۶۲۸ تصویر)

#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

۴ روز پیش
3K
#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

۴ روز پیش
8K
#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

۴ روز پیش
8K
#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

۴ روز پیش
3K
#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

۱ هفته پیش
2K
#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

۱ هفته پیش
4K
#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

۱ هفته پیش
4K
#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

۱ هفته پیش
4K
#عکسنوشته #بهزادشهریاری

#عکسنوشته #بهزادشهریاری

۱ هفته پیش
5K
#بهزادشهریاری

#بهزادشهریاری

۳ هفته پیش
5K
#بهزادشهریاری

#بهزادشهریاری

۳ هفته پیش
4K
#بهزادشهریاری

#بهزادشهریاری

۳ هفته پیش
6K
#بهزادشهریاری

#بهزادشهریاری

۳ هفته پیش
4K
#بهزادشهریاری

#بهزادشهریاری

۳ هفته پیش
4K
جنگ چشمهایت، که جنگ نیست، جرقه آتش، شروع یک فاجعه، سقوط دل است، با چشمهایت نجنگ، آرامتر نگاهم کن، چشمهایت را ببند، لبهایت را بیاور، من تسلیمم، بیا با بوسه صلح کنیم! #بهزادشهریاری🌹 #آشیانه_شعر

جنگ چشمهایت، که جنگ نیست، جرقه آتش، شروع یک فاجعه، سقوط دل است، با چشمهایت نجنگ، آرامتر نگاهم کن، چشمهایت را ببند، لبهایت را بیاور، من تسلیمم، بیا با بوسه صلح کنیم! #بهزادشهریاری🌹 #آشیانه_شعر

۴ هفته پیش
5K
هوا، بی هوا، ناجوانمرد سرد است ، و من ، تب دار تو، شَرحِ بودنهایت درمانِ من است... #بهزادشهریاری🌹 #آشیانه_شعر

هوا، بی هوا، ناجوانمرد سرد است ، و من ، تب دار تو، شَرحِ بودنهایت درمانِ من است... #بهزادشهریاری🌹 #آشیانه_شعر

۴ هفته پیش
5K
چگونه بگویم دوستت دارم🌸🍃 وقتی بند می آید زبانم غرق عرق میشوم میلرزم🌸🍃 فقط با دیدن تو، تو بگو در کدام واژه ها،🌸🍃 منتظرت باشم؟ #بهزادشهریاری🌹 #آشیانه_شعر

چگونه بگویم دوستت دارم🌸🍃 وقتی بند می آید زبانم غرق عرق میشوم میلرزم🌸🍃 فقط با دیدن تو، تو بگو در کدام واژه ها،🌸🍃 منتظرت باشم؟ #بهزادشهریاری🌹 #آشیانه_شعر

۴ هفته پیش
5K
میرود این دل خدایا ازپِیَش🌸🍃 مَحرَمی یا مَرهمی باید، که نیست🌸🍃 شعرهای بیکسی از پس وپیش🌸🍃 قافیه آغوش می باید، که نیست🌸🍃 #بهزادشهریاری 🌹 #آشیانه_شعر

میرود این دل خدایا ازپِیَش🌸🍃 مَحرَمی یا مَرهمی باید، که نیست🌸🍃 شعرهای بیکسی از پس وپیش🌸🍃 قافیه آغوش می باید، که نیست🌸🍃 #بهزادشهریاری 🌹 #آشیانه_شعر

۴ هفته پیش
4K
همان دم که به چشمانت نظر کردم🌸 میان بوسه و بازوانت گذر کردم🍃 ز هر چه غیر تو بود من حذر کردم🌸 به دریا زدم برای داشتنت خطر کردم🍃 #بهزادشهریاری🌹 #آشیانه_شعر

همان دم که به چشمانت نظر کردم🌸 میان بوسه و بازوانت گذر کردم🍃 ز هر چه غیر تو بود من حذر کردم🌸 به دریا زدم برای داشتنت خطر کردم🍃 #بهزادشهریاری🌹 #آشیانه_شعر

۴ هفته پیش
5K
بی تو نفس کشیدنم،🌸 عمر تباه کردن است،🍃 بی هدف رفتن و🌸 سر به چاه کردن است،🍃 میان تیغ های عریانِ🌸 دشتِ بی کسی،🍃 دویدن بی ثمر و🌸 آخرِ سر باختن است🍃 #بهزادشهریاری🌹 #آشیانه_شعر

بی تو نفس کشیدنم،🌸 عمر تباه کردن است،🍃 بی هدف رفتن و🌸 سر به چاه کردن است،🍃 میان تیغ های عریانِ🌸 دشتِ بی کسی،🍃 دویدن بی ثمر و🌸 آخرِ سر باختن است🍃 #بهزادشهریاری🌹 #آشیانه_شعر

۴ هفته پیش
5K