نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

بهزادشهریاری (۶۹۴ تصویر)

امشب دوباره بیا، ای نسل نیلوفرانه یِ گیسو، دراین سکوت شب، از وجودم شمعی خواهم ساخت، گو در کدامین نرگسِ چشمانت تنیده ای، من دامن قافیه هایم ارغوانی شد، برگرد... #بهزادشهریاری

امشب دوباره بیا، ای نسل نیلوفرانه یِ گیسو، دراین سکوت شب، از وجودم شمعی خواهم ساخت، گو در کدامین نرگسِ چشمانت تنیده ای، من دامن قافیه هایم ارغوانی شد، برگرد... #بهزادشهریاری

۱۷ ساعت پیش
4K
#بهزادشهریاری

#بهزادشهریاری

۷ روز پیش
2K
هیچ وقت دلیلِ گریه ی بی امانِ خاطرات یک زن نشو، خرابه های اشک هایش طوفانی به وسعتِ خشم خداست... #بهزادشهریاری🌹

هیچ وقت دلیلِ گریه ی بی امانِ خاطرات یک زن نشو، خرابه های اشک هایش طوفانی به وسعتِ خشم خداست... #بهزادشهریاری🌹

۱ هفته پیش
3K
#بهزادشهریاری

#بهزادشهریاری

۲ هفته پیش
4K
#بهزادشهریاری

#بهزادشهریاری

۲ هفته پیش
8K
#بهزادشهریاری

#بهزادشهریاری

۲ هفته پیش
8K
#بهزادشهریاری

#بهزادشهریاری

۲ هفته پیش
8K
#بهزادشهریاری

#بهزادشهریاری

۲ هفته پیش
6K
هر شاعر با شعرش، در بند خاطرِ دامن یک زن گریست، تا حاصل آن شد، قافیه های خونی و غمبار،آری،هر زنی آبستن یک شاعر است و هر شاعر،شعری در باران غبار احساس #بهزادشهریاری🌹

هر شاعر با شعرش، در بند خاطرِ دامن یک زن گریست، تا حاصل آن شد، قافیه های خونی و غمبار،آری،هر زنی آبستن یک شاعر است و هر شاعر،شعری در باران غبار احساس #بهزادشهریاری🌹

۲ هفته پیش
4K
در همین نزدیکی،زنی سطر به سطر،شعرهای غزلِ تنهایی یک شاعر را بی اختیار در آغوش میکشد و چون نُوزادش نَوازش میکند از این رو هنوز شعرهایم در کودکی جامانده است. #بهزادشهریاری🌹

در همین نزدیکی،زنی سطر به سطر،شعرهای غزلِ تنهایی یک شاعر را بی اختیار در آغوش میکشد و چون نُوزادش نَوازش میکند از این رو هنوز شعرهایم در کودکی جامانده است. #بهزادشهریاری🌹

۲ هفته پیش
4K
تو خود عشق مطلقی🍃 🌸 برای بغض ثانیه ها 🍃 🌸 شعر دیگری دم کن🍃 🌸 قرار هم بی تو قرار ندارد🍃 🌸 ای شرح بی سر و سامانی ام🍃 🌸 #بهزادشهریاری

تو خود عشق مطلقی🍃 🌸 برای بغض ثانیه ها 🍃 🌸 شعر دیگری دم کن🍃 🌸 قرار هم بی تو قرار ندارد🍃 🌸 ای شرح بی سر و سامانی ام🍃 🌸 #بهزادشهریاری

۴ هفته پیش
7K
به تاوان دری که به آغوش تو باز شود ، تمام خودم را به دار کشیده ام ، حالا آویزانم به آسمانی که وسعتش ، سقف دوست داشتن توست... #بهزادشهریاری🌹

به تاوان دری که به آغوش تو باز شود ، تمام خودم را به دار کشیده ام ، حالا آویزانم به آسمانی که وسعتش ، سقف دوست داشتن توست... #بهزادشهریاری🌹

۴ هفته پیش
6K
#بهزادشهریاری

#بهزادشهریاری

۲۱ تیر 1397
2K
بی تو سر به کوه و بیابانم آرزوست🌸 سر در کوی جانان،شتابانم آرزوست🌸🍃 گذشتم از میان خارهای کویر،لیک🌸🍃 بوسه برلبِ خورشیدِ تابانم آرزوست🌸🍃 #بهزادشهریاری🌹

بی تو سر به کوه و بیابانم آرزوست🌸 سر در کوی جانان،شتابانم آرزوست🌸🍃 گذشتم از میان خارهای کویر،لیک🌸🍃 بوسه برلبِ خورشیدِ تابانم آرزوست🌸🍃 #بهزادشهریاری🌹

۱۳ تیر 1397
5K
#Ashianeye_sheer #بهزادشهریاری

#Ashianeye_sheer #بهزادشهریاری

۱۰ تیر 1397
7K
#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

۲۷ خرداد 1397
7K
#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

۹ خرداد 1397
5K
#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

۹ خرداد 1397
7K
#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

۱ خرداد 1397
6K
#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

۱ خرداد 1397
8K