نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

بهرام_چوبین (۳ تصویر)

#خسرو_پرویز #ساسانی #شاهنامه جای حکومت ایرانشهر دودمان ساسانیان تاجگذاری دور یکم ۵۹۰ میلادی دور دوم ۵۹۱ میلادی تیسفون لقب اَپرویز (پرویز)پایان حکومت دور یکم ۵۹۰ میلادی دور دوم ۶۲۸ میلادی درگذشت۲۸ فوریه ۶۲۸ میلادی تیسفون ...

#خسرو_پرویز #ساسانی #شاهنامه جای حکومت ایرانشهر دودمان ساسانیان تاجگذاری دور یکم ۵۹۰ میلادی دور دوم ۵۹۱ میلادی تیسفون لقب اَپرویز (پرویز)پایان حکومت دور یکم ۵۹۰ میلادی دور دوم ۶۲۸ میلادی درگذشت۲۸ فوریه ۶۲۸ میلادی تیسفون نام پدرهرمز چهارم شاهنشاه پیشین دور یکم هرمز چهارم دور دوم بهرام چوبین ویستهم شاهنشاه ...

۲۰ مرداد 1394
93
#بهرام_چوبین بهرام چوبین یا وهرام چوبین یا بهرام ششم یا وهرام چوبینه پسر #بهرام_گشنسب از خاندان #مهران، یکی از هفت خاندان ممتاز ساسانی بود.[۲] بهرام از مردم ری بود.[۳] او به علت بلندی قد و ...

#بهرام_چوبین بهرام چوبین یا وهرام چوبین یا بهرام ششم یا وهرام چوبینه پسر #بهرام_گشنسب از خاندان #مهران، یکی از هفت خاندان ممتاز ساسانی بود.[۲] بهرام از مردم ری بود.[۳] او به علت بلندی قد و عضلانی بودن اندام، به چوبین (مانند چوب) معروف شده بود.دژ چوبین منسوب به بهرام چوبین ...

۷ مرداد 1394
245
#رستم #شاهنامه پایان کار رستم شغاد نابرادری رستم بودکه که دخترشاه کابل رابه زنی گرفته بود.شاه کابل باژگزاررستم بودوسالانه یک چرم گاو زر برای رستم می فرستادولی پس ازآن که #شغاد دختروی رابه زنی گرفت ...

#رستم #شاهنامه پایان کار رستم شغاد نابرادری رستم بودکه که دخترشاه کابل رابه زنی گرفته بود.شاه کابل باژگزاررستم بودوسالانه یک چرم گاو زر برای رستم می فرستادولی پس ازآن که #شغاد دختروی رابه زنی گرفت توقع داشت که رستم دیگرازاوباج نگیرد امافرستادگان رستم به کابل رفتندوازشاه باژخواستندواین امربرشغاذگران آمدوباشاه کابل ...

۲۷ دی 1393
161