نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

بهترین_قصه (۱ تصویر)

#بهترین_قصه‌ها #قرآن_کریم خود را گوینده «بهترین قصه‌ها» معرفی می‌کند. به مخاطب اجازه می‌دهد تا آن را از منظری #هنری بنگرد و صرفاً متنی #تاریخی یا #حقوقی نبیند. در قصه از واقعه‌ها سخن می‌رود. این وقایع ...

#بهترین_قصه‌ها #قرآن_کریم خود را گوینده «بهترین قصه‌ها» معرفی می‌کند. به مخاطب اجازه می‌دهد تا آن را از منظری #هنری بنگرد و صرفاً متنی #تاریخی یا #حقوقی نبیند. در قصه از واقعه‌ها سخن می‌رود. این وقایع گاه رخ داده است و گاه منطقاً می‌توانسته است رخ داده باشد و منطق داستانی ...

۲۹ بهمن 1397
6K