نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

بهاره_حصاری (۱۶ تصویر)

این جـُمعِه از آن جمعه ها ایست که میخواهم هر چه عاشقی را دور کنم بدون فکر، آرام باشم این جمعِه نبودنت را بردار بگذار نفسی آسوده بکشم با فکر اینکه ، هیچگاه تو را ...

این جـُمعِه از آن جمعه ها ایست که میخواهم هر چه عاشقی را دور کنم بدون فکر، آرام باشم این جمعِه نبودنت را بردار بگذار نفسی آسوده بکشم با فکر اینکه ، هیچگاه تو را ندیده‌ام ساعتی آسوده بخوابم عزیزی داری ؟ جان عزیزت نبودنت را بردار و ببـر ...

۱ روز پیش
5K
باید کسی باشد در واپسین لحظه‌ها تو را سخت در آغوش محبتش بگیرد باید کسی باشد تو را به زندگی وصل کند که تو را امید زندگی بخشد باید #تو باشی و من، باید تو ...

باید کسی باشد در واپسین لحظه‌ها تو را سخت در آغوش محبتش بگیرد باید کسی باشد تو را به زندگی وصل کند که تو را امید زندگی بخشد باید #تو باشی و من، باید تو را داشته باشم همان‌قدر عمیق همان‌قدر دور از باور #بهاره_حصاری

۱ هفته پیش
6K
گاهی اوقات چیزی به اسم استراحت نیاز است یک استراحت طولانی یک فکر آزاد یک زندگی بدون دغدغه گاهی نیاز است از هر چه هست دل بکنـی و خودت را به دست باد بسـپاری گاهی ...

گاهی اوقات چیزی به اسم استراحت نیاز است یک استراحت طولانی یک فکر آزاد یک زندگی بدون دغدغه گاهی نیاز است از هر چه هست دل بکنـی و خودت را به دست باد بسـپاری گاهی اوقات یک نفس عمیق لازم است جایی دور.. جایی که فقط دوست داشتنی هایت باشنـد ...

۳ هفته پیش
2K
بهار هم نمیتواند غمِ دل های تنهایِ ما را بشوید و ببرد تلنگری بزرگ تَر نیاز است مثلا بودنِ تو تویی که مالِ من نیستی ... #بهاره_حصاری

بهار هم نمیتواند غمِ دل های تنهایِ ما را بشوید و ببرد تلنگری بزرگ تَر نیاز است مثلا بودنِ تو تویی که مالِ من نیستی ... #بهاره_حصاری

۲۱ اردیبهشت 1397
4K
گاهی اوقات چیزی به اسم استراحت نیاز است یک استراحت طولانی یک فکر آزاد یک زندگی بدون دغدغه گاهی نیاز است از هر چه هست دل بکنـی و خودت را به دست باد بسـپاری گاهی ...

گاهی اوقات چیزی به اسم استراحت نیاز است یک استراحت طولانی یک فکر آزاد یک زندگی بدون دغدغه گاهی نیاز است از هر چه هست دل بکنـی و خودت را به دست باد بسـپاری گاهی اوقات یک نفس عمیق لازم است جایی دور.. جایی که فقط دوست داشتنی هایت باشنـد ...

۱۸ بهمن 1396
4K
-مچاله شده ام بین احساس هایم بین تو بین دوست داشتن مچاله شده ام به طرز دردنـاکـی غم انگیز برای خودم برای منـی که روز ها را میشمارم همه چیز خلاصه میشود در تو و ...
عکس بلند

-مچاله شده ام بین احساس هایم بین تو بین دوست داشتن مچاله شده ام به طرز دردنـاکـی غم انگیز برای خودم برای منـی که روز ها را میشمارم همه چیز خلاصه میشود در تو و من به طرز عجیبی در حسرت ثانیه هـآ مچاله شده ام #بهاره_حصاری

۱۱ بهمن 1396
3K
تنهایی را ورق میزنم بغض را میشکنم مینویسم... شاید روزی کسی مرا به یاد آورد #بهاره_حصاری

تنهایی را ورق میزنم بغض را میشکنم مینویسم... شاید روزی کسی مرا به یاد آورد #بهاره_حصاری

۱۹ دی 1396
6K
گاهی اوقات چیزی به اسم استراحت نیاز است یک استراحت طولانی یک فکر آزاد یک زندگی بدون دغدغه گاهی نیاز است از هر چه هست دل بکنـی و خودت را به دست باد بسـپاری گاهی ...

گاهی اوقات چیزی به اسم استراحت نیاز است یک استراحت طولانی یک فکر آزاد یک زندگی بدون دغدغه گاهی نیاز است از هر چه هست دل بکنـی و خودت را به دست باد بسـپاری گاهی اوقات یک نفس عمیق لازم است جایی دور.. جایی که فقط دوست داشتنی هایت باشنـد ...

۱۵ دی 1396
8K
گاهی اوقات چیزی به اسم استراحت نیاز است یک استراحت طولانی یک فکر آزاد یک زندگی بدون دغدغه گاهی نیاز است از هر چه هست دل بکنـی و خودت را به دست باد بسـپاری گاهی ...

گاهی اوقات چیزی به اسم استراحت نیاز است یک استراحت طولانی یک فکر آزاد یک زندگی بدون دغدغه گاهی نیاز است از هر چه هست دل بکنـی و خودت را به دست باد بسـپاری گاهی اوقات یک نفس عمیق لازم است جایی دور.. جایی که فقط دوست داشتنی هایت باشنـد ...

۱۸ فروردین 1396
12K
. دیشب خوابـت را دیدم دیشب آنقدر دلم برایت تنگ شده بود که خوابـت را دیدم دیشب در خواب هم برای من نبودی دیشب در خواب هم رفتـه بودی راستش را بخواهـی دیشب در خواب ...

. دیشب خوابـت را دیدم دیشب آنقدر دلم برایت تنگ شده بود که خوابـت را دیدم دیشب در خواب هم برای من نبودی دیشب در خواب هم رفتـه بودی راستش را بخواهـی دیشب در خواب گریه هم کردم دیشب در خواب لعنت بر خواب ... نمیتوانستی رحم کنی و در ...

۲۴ بهمن 1395
7K
این جـُمعِه از آن جـُمعِه هایی ـست که میخواهم هر چه عاشقـی را دور کـنم بدون فکر ، آرام باشم این جـُمعِه نبودنت را بردار بگذار نفـسی آسوده بکشـم با فکر اینـکـه ، هیچـگاه تو ...

این جـُمعِه از آن جـُمعِه هایی ـست که میخواهم هر چه عاشقـی را دور کـنم بدون فکر ، آرام باشم این جـُمعِه نبودنت را بردار بگذار نفـسی آسوده بکشـم با فکر اینـکـه ، هیچـگاه تو را ندیده ـَم ساعتـی آسوده بخوابم .. ! عزیزی داری ؟ جان عزیزت نبودنت را ...

۸ بهمن 1395
3K
و صبح یعنی اشتیـاقِ پنهانِ من وقتی چشم هایَم در دریایِ چشم هایـَت غرق شده و روزش را لبخند میزند صبح یعنی تویی چسبیده به عشق و لحظه هایی که با بویِ زندگی میگـذرد صبح ...

و صبح یعنی اشتیـاقِ پنهانِ من وقتی چشم هایَم در دریایِ چشم هایـَت غرق شده و روزش را لبخند میزند صبح یعنی تویی چسبیده به عشق و لحظه هایی که با بویِ زندگی میگـذرد صبح یعنی عشقی مملو از تو #بهاره_حصاری #دلنوشته_های_کوچه_پشتی https://telegram.me/joincha...

۷ مرداد 1395
4K
روزهایی هم هست که نمیتوان فکر کرد فقط میتوان بی اختیار چشم ها را بست و خود را به خواب زد بعضی روزهـآ باید خود را به خواب زد بیداری شروع شکستن قلب هاست .. ...

روزهایی هم هست که نمیتوان فکر کرد فقط میتوان بی اختیار چشم ها را بست و خود را به خواب زد بعضی روزهـآ باید خود را به خواب زد بیداری شروع شکستن قلب هاست .. ! #بهاره_حصاری

۱۲ اردیبهشت 1395
5K
این #جـُمعِه از آن جـُمعِه هایی ـست که میخواهم هر چه عاشقـی را دور کـنم بدون فکر ، آرام باشم این جـُمعِه نبودنت را بردار بگذار نفـسی آسوده بکشـم با فکر اینـکـه ، هیچـگاه تو ...

این #جـُمعِه از آن جـُمعِه هایی ـست که میخواهم هر چه عاشقـی را دور کـنم بدون فکر ، آرام باشم این جـُمعِه نبودنت را بردار بگذار نفـسی آسوده بکشـم با فکر اینـکـه ، هیچـگاه تو را ندیده ـَم ساعتـی آسوده بخوابم .. ! عزیزی داری ؟ جان عزیزت نبودنت را ...

۲۸ اسفند 1394
2K
این جمعِه از آن جمعِه هایی ـست که میخواهم هر چه عاشقی را دور کنم بدون فکر ، آرام باشم این جمعِه نبودنت را بردار بگذار نفسی آسوده بکشم با فکر اینکه ، هیچگاه تو ...

این جمعِه از آن جمعِه هایی ـست که میخواهم هر چه عاشقی را دور کنم بدون فکر ، آرام باشم این جمعِه نبودنت را بردار بگذار نفسی آسوده بکشم با فکر اینکه ، هیچگاه تو را ندیده ـَم ساعتی آسوده بخوابم .. ! عزیزی داری ؟ جان عزیزت نبودنت را ...

۱۸ دی 1394
1K
سـال، شمـسے و قمـرےو میلادے سرش نمیشود سال هاے نبودنـت عذابـم میدهـد کـاش یکےاز همین روزهـآےبرفـے خبـرے از تو برایـم بیاورند کـاش ..! #بهاره_حصاری ـــــ〇ـــــ

سـال، شمـسے و قمـرےو میلادے سرش نمیشود سال هاے نبودنـت عذابـم میدهـد کـاش یکےاز همین روزهـآےبرفـے خبـرے از تو برایـم بیاورند کـاش ..! #بهاره_حصاری ـــــ〇ـــــ

۱۳ دی 1394
3K