نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

بهاره_حسین_زاده (۲ تصویر)

... . من اگر نقاش بودم چشمهای قشنگت را آبی دریا می کشیدم و چهره ی زیبایت را گندم زار شهریور ابروانت را خط نستعلیق و موهایت را سیاه چرده ی شب برق نگاهت را ...

... . من اگر نقاش بودم چشمهای قشنگت را آبی دریا می کشیدم و چهره ی زیبایت را گندم زار شهریور ابروانت را خط نستعلیق و موهایت را سیاه چرده ی شب برق نگاهت را ستاره ی ناهید و قلب مهربانت را در میان دستهایت به دعای باران آن وقت ...

۲ هفته پیش
10K
از همان اول دنیا ، ابرها چه می دانند چند قطره باریده اند ؟! خورشید مگر یادش مانده چند بار طلوع کرده است ؟! و دریا از کجا می داند حساب موج هایش را ؟! ...

از همان اول دنیا ، ابرها چه می دانند چند قطره باریده اند ؟! خورشید مگر یادش مانده چند بار طلوع کرده است ؟! و دریا از کجا می داند حساب موج هایش را ؟! پاییز از کجا بداند ، برگ های از دست داده اش را ؟! جنگل از ...

۲۶ آبان 1398
6K