نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

بنجامین_فرانکلین (۹ تصویر)

پیش از ازدواج... چشمهایتان را خوب باز کنید... وبعد از ازدواج.... آنها را کمی روی هم بگذارید... #بنجامین_فرانکلین #ازدواج #دسته_گل

پیش از ازدواج... چشمهایتان را خوب باز کنید... وبعد از ازدواج.... آنها را کمی روی هم بگذارید... #بنجامین_فرانکلین #ازدواج #دسته_گل

۱۰ مرداد 1398
8K
پیش از ازدواج چشم‌هایتان را خوب باز کنید و بعد از ازدواج آنها را کمی روی هم بگذارید ... 👤 #بنجامین_فرانکلین

پیش از ازدواج چشم‌هایتان را خوب باز کنید و بعد از ازدواج آنها را کمی روی هم بگذارید ... 👤 #بنجامین_فرانکلین

۲۵ اسفند 1397
4K
کسی که می خواهد در آسایش و آرامش زندگی کند نباید در مورد هر چیزی که میداند صحبت کرده یا در مورد هر چیزی که می بیند قضاوت کند! ✍ #بنجامین_فرانکلین

کسی که می خواهد در آسایش و آرامش زندگی کند نباید در مورد هر چیزی که میداند صحبت کرده یا در مورد هر چیزی که می بیند قضاوت کند! ✍ #بنجامین_فرانکلین

۱۷ آبان 1397
16K
اگر انسان سرمایه‌اش را در مغزش بگذارد نه در کیف پولش ، هیچکس نمیتواند آن را از او برباید ... ✍🏼 #بنجامین_فرانکلین 🔸️ #کافه_کتاب ☕️📚

اگر انسان سرمایه‌اش را در مغزش بگذارد نه در کیف پولش ، هیچکس نمیتواند آن را از او برباید ... ✍🏼 #بنجامین_فرانکلین 🔸️ #کافه_کتاب ☕️📚

۱۳ بهمن 1396
6K
مرهم:-): اگر می خواهی پس از مرگ فراموش نشوی؛ یا چیزی بنویس که قابل خواندن باشد یا کاری کن که قابل نوشتن باشد...! 👤 #بنجامین_فرانکلین https://telegram.me/marh4 🍃🍃🌹🍃🍃🌹🍃🍃🌹🍃

مرهم:-): اگر می خواهی پس از مرگ فراموش نشوی؛ یا چیزی بنویس که قابل خواندن باشد یا کاری کن که قابل نوشتن باشد...! 👤 #بنجامین_فرانکلین https://telegram.me/marh4 🍃🍃🌹🍃🍃🌹🍃🍃🌹🍃

۱۱ مرداد 1396
3K
زندگی راستین شما زمانی است که کاری برای کسی انجام دهید که توان جبران محبت شما را نداشته باشد... #بنجامین_فرانکلین

زندگی راستین شما زمانی است که کاری برای کسی انجام دهید که توان جبران محبت شما را نداشته باشد... #بنجامین_فرانکلین

۲۹ تیر 1396
7K
مواظب افکار منفی، حتی کوچک‌ترینشان باشید؛ کوچک‌ترین سوراخ‌ها هم ‌می‌توانند بزرگ‌ترین کشتی‌ها را غرق کنند... #بنجامین_فرانکلین

مواظب افکار منفی، حتی کوچک‌ترینشان باشید؛ کوچک‌ترین سوراخ‌ها هم ‌می‌توانند بزرگ‌ترین کشتی‌ها را غرق کنند... #بنجامین_فرانکلین

۲ تیر 1396
6K
زندگی راستین شما زمانی است که کاری برای کسی انجام دهید که توان جبران محبت شما را نداشته باشد. 👤 #بنجامین_فرانکلین 💟 کانال هوای حوا @Havaye_Havva

زندگی راستین شما زمانی است که کاری برای کسی انجام دهید که توان جبران محبت شما را نداشته باشد. 👤 #بنجامین_فرانکلین 💟 کانال هوای حوا @Havaye_Havva

۸ دی 1395
2K
خوب عمل کردن بسیار بهتر از خوب حرف ‌زدن است #بنجامین_فرانکلین

خوب عمل کردن بسیار بهتر از خوب حرف ‌زدن است #بنجامین_فرانکلین

۲۱ شهریور 1395
2K