نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

بـہ (۶ تصویر)

#سـرم.را ڪہ تـڪیہ می دهـم.. #بـہ.ســیݩہ مـرداݩه اَٺ... همـہ.ڪـوه ها... ڪم.می آورݩد... امـنݩیـٺ.آغـوش ٺـو را... صــادقــاݩه.دوسِـ❤ ️ــٺ دارم

#سـرم.را ڪہ تـڪیہ می دهـم.. #بـہ.ســیݩہ مـرداݩه اَٺ... همـہ.ڪـوه ها... ڪم.می آورݩد... امـنݩیـٺ.آغـوش ٺـو را... صــادقــاݩه.دوسِـ❤ ️ــٺ دارم

۹ تیر 1397
9K
#سـرم را ڪہ تـڪیہ می دهـم.. #بـہ ســیݩہ مـرداݩه اَٺ... #همـہ ڪـوه ها... #ڪم می آورݩد... امـنݩیـٺ آغـوش ٺـو را... #صــادقــاݩه دوسِـ❤ ️ــٺ دارم

#سـرم را ڪہ تـڪیہ می دهـم.. #بـہ ســیݩہ مـرداݩه اَٺ... #همـہ ڪـوه ها... #ڪم می آورݩد... امـنݩیـٺ آغـوش ٺـو را... #صــادقــاݩه دوسِـ❤ ️ــٺ دارم

۱۷ بهمن 1396
9K
#سـرم را ڪہ تـڪیہ می دهـم.. #بـہ ســیݩہ مـرداݩه اَٺ... #همـہ ڪـوه ها... #ڪم می آورݩد... امـنݩیـٺ آغـوش ٺـو را... #صــادقــاݩه دوسِـ❤ ️ــٺ دارم ❤پـــــوریا ❤

#سـرم را ڪہ تـڪیہ می دهـم.. #بـہ ســیݩہ مـرداݩه اَٺ... #همـہ ڪـوه ها... #ڪم می آورݩد... امـنݩیـٺ آغـوش ٺـو را... #صــادقــاݩه دوسِـ❤ ️ــٺ دارم ❤پـــــوریا ❤

۲۴ مرداد 1396
10K
#سـرم را ڪہ تـڪیہ می دهـم.. #بـہ ســیݩہ مـرداݩه اَٺ... #همـہ ڪـوه ها... #ڪم می آورݩد... امـنݩیـٺ آغـوش ٺـو را... #صــادقــاݩه دوسِـ❤️ــٺ دارم

#سـرم را ڪہ تـڪیہ می دهـم.. #بـہ ســیݩہ مـرداݩه اَٺ... #همـہ ڪـوه ها... #ڪم می آورݩد... امـنݩیـٺ آغـوش ٺـو را... #صــادقــاݩه دوسِـ❤️ــٺ دارم

۲۲ بهمن 1395
9K
#خــــــود اینکہ بخواے. #بـہ کسے بــفـهمونـــــــے.. # حوصلــــــہ نـــــــــــدارے... #حوصلــــــــہ میخــــــــــواد....

#خــــــود اینکہ بخواے. #بـہ کسے بــفـهمونـــــــے.. # حوصلــــــہ نـــــــــــدارے... #حوصلــــــــہ میخــــــــــواد....

۱۸ مرداد 1395
7K
#بـہ# بـَـعضیــــــــــــا #بآس# گفت : #عزیزم #شما #عـــَـر# نزنــے #هـم #خـَر #بـودنت# واس#ه ما #ثابت #شــُــבس . . .

#بـہ# بـَـعضیــــــــــــا #بآس# گفت : #عزیزم #شما #عـــَـر# نزنــے #هـم #خـَر #بـودنت# واس#ه ما #ثابت #شــُــבس . . .

۷ دی 1394
3K