نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

بعید (۸ تصویر)

( #آهای ! #تعبیرِ تمامِ #رویاهایِ من ) ^ خوب #می‌شناسمت! #تمام این سال‌ها #دلم از من #نشانی تو را می‌گرفت ... در #فراسویِ مرزهای دلم همیشه #دوستت می‌داشتم و دوستی و عشقِ #بعید تو ...

( #آهای ! #تعبیرِ تمامِ #رویاهایِ من ) ^ خوب #می‌شناسمت! #تمام این سال‌ها #دلم از من #نشانی تو را می‌گرفت ... در #فراسویِ مرزهای دلم همیشه #دوستت می‌داشتم و دوستی و عشقِ #بعید تو مرا #شوریده‌سر می‌کرد !

۱۵ دی 1397
22K
#شسمیـــــــــک💜 اسمیک الجرح الما فارک #الروح💋 لو اسمیک الحلو الماکو #بحلاتک😍 لو اسمیک الحبیب وانته عنی#بعید😑 لو اسمیک الغالی الماکو #بغلاتک❤️ لو اسمیک القلب لو شترید#اسمیک⚡️ اجمعهن شلع تطلع #صفاتک💕😻

#شسمیـــــــــک💜 اسمیک الجرح الما فارک #الروح💋 لو اسمیک الحلو الماکو #بحلاتک😍 لو اسمیک الحبیب وانته عنی#بعید😑 لو اسمیک الغالی الماکو #بغلاتک❤️ لو اسمیک القلب لو شترید#اسمیک⚡️ اجمعهن شلع تطلع #صفاتک💕😻

۱۷ آذر 1397
3K
#شسمیـــــــــک💜 اسمیک الجرح الما فارک #الروح💋 لو اسمیک الحلو الماکو #بحلاتک😍 لو اسمیک الحبیب وانته عنی#بعید😑 لو اسمیک الغالی الماکو #بغلاتک❤️ لو اسمیک القلب لو شترید#اسمیک⚡️ اجمعهن شلع تطلع #صفاتک💕😻 8

#شسمیـــــــــک💜 اسمیک الجرح الما فارک #الروح💋 لو اسمیک الحلو الماکو #بحلاتک😍 لو اسمیک الحبیب وانته عنی#بعید😑 لو اسمیک الغالی الماکو #بغلاتک❤️ لو اسمیک القلب لو شترید#اسمیک⚡️ اجمعهن شلع تطلع #صفاتک💕😻 8

۶ آذر 1397
5K
#همچین#بعید#هم#نیست

#همچین#بعید#هم#نیست

۱۹ آبان 1395
3K
#شسمیـــــــک# اسمیک #الجرح الما فارگ #الروح لو اسمیک #الحلو الماکو بحلاتک .. لو اسمیک الحبیب وانته عنی #بعید لو اسمیک #الغالی الماکو بغلاتک لو اسمیک #️القلب لو روح #الروح 💛تحیاتے..رضاابن الاهـــواز💛

#شسمیـــــــک# اسمیک #الجرح الما فارگ #الروح لو اسمیک #الحلو الماکو بحلاتک .. لو اسمیک الحبیب وانته عنی #بعید لو اسمیک #الغالی الماکو بغلاتک لو اسمیک #️القلب لو روح #الروح 💛تحیاتے..رضاابن الاهـــواز💛

۳ مهر 1395
4K
بلکت #الله تعبر #الشارع واکلک #دیربالک جای احبک من #بعید ...

بلکت #الله تعبر #الشارع واکلک #دیربالک جای احبک من #بعید ...

۲۶ مرداد 1395
4K
چه سریع روزای #خوبمون باهم شد سپری. . . چه سریع همه چی #تموم شد. . . چه سریع حتی از یاد هم دیگه هم #دور شدیم. . .

چه سریع روزای #خوبمون باهم شد سپری. . . چه سریع همه چی #تموم شد. . . چه سریع حتی از یاد هم دیگه هم #دور شدیم. . . "اکیپی که اکثرا حسرت راه یافتن بهشو داشتن؛تک تک اعضاش جز بهترینای ویس بودن اما حالا . . . . . ...

۲۹ اردیبهشت 1395
2K
*********** ‬: ماشی_ماشی... _وین ماشی؟؟؟ آنه ارید امشی#بعید... _کفنه یابه ارجوک#هید ! یا اهید أجروحی آنه مثل ماتمشی الثوانی بیه کل لحظه#تزید... وانته جای اتگلی#هید ماشی_ماشی... _وین ماشی؟؟؟ شبیک عارضلی#اشترید _گلی لیش انته#عنید! ای نعم ...

*********** ‬: ماشی_ماشی... _وین ماشی؟؟؟ آنه ارید امشی#بعید... _کفنه یابه ارجوک#هید ! یا اهید أجروحی آنه مثل ماتمشی الثوانی بیه کل لحظه#تزید... وانته جای اتگلی#هید ماشی_ماشی... _وین ماشی؟؟؟ شبیک عارضلی#اشترید _گلی لیش انته#عنید! ای نعم طبعاً#عنید لئن الحبیتهم حب الحسین هسه صارولی#یزید جاینی اتگلی#عنید ماشی_ماشی... _وین ماشی؟؟؟ هم رجعلی من#جدید ...

۱۱ دی 1394
3K