نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

بر_پیکر_شهید (۱ تصویر)

هیچ تیری، #بر_پیکر_شهید اصابت نمی کرد ، مگر آنکه ، اول از قلب مادرش گذشته ... ! یعنی ؛ اول ،

هیچ تیری، #بر_پیکر_شهید اصابت نمی کرد ، مگر آنکه ، اول از قلب مادرش گذشته ... ! یعنی ؛ اول ، "قلب مادر شهید" ، شهید می شد !

۲۶ اسفند 1396
455