نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

بدبختی_های_روزمره_ات (۱ تصویر)

بعضی ها آمده اند🚶‍♂ که معجزه یِ زندگیِ #آدم باشند😇 می آیند که ✨ وسطِ #بدبختی_های_روزمره_ات🌤 برای لحظاتی هم که شده👌، پَرت شوی وسطِ #خوشبختی♥ می آیند که حتی🙄وقتی از دردهایت برایشان حرف میزنی🗣، از ...

بعضی ها آمده اند🚶‍♂ که معجزه یِ زندگیِ #آدم باشند😇 می آیند که ✨ وسطِ #بدبختی_های_روزمره_ات🌤 برای لحظاتی هم که شده👌، پَرت شوی وسطِ #خوشبختی♥ می آیند که حتی🙄وقتی از دردهایت برایشان حرف میزنی🗣، از اینکه او را داری که اینطور دو جفت گوش شده برای شنیدنِ حرف هایت🙄، کِیف ...

۱۳ فروردین 1398
9K