نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

بخشیده (۸ تصویر)

💌نامه شهید خطاب به همسرشان 📝 #همسر_عزیزم؛ سلام…. امیدوارم زمانی که این نامه را می خوانی از دست من #راضی باشی و به خاطر تمام سختی ها و اذیت هایی که در این چند سال ...

💌نامه شهید خطاب به همسرشان 📝 #همسر_عزیزم؛ سلام…. امیدوارم زمانی که این نامه را می خوانی از دست من #راضی باشی و به خاطر تمام سختی ها و اذیت هایی که در این چند سال برایت رقم زدم بنده حقیر را #بخشیده باشی،…. 📝نمی دانم با چه زبانی از #تو، ...

۲۰ اردیبهشت 1398
176
🔴اگر #طلبکار از #طلب خود صرف نظر کند به این عمل #ابراء می گویند 🔴کسی که ابراء کرده (#بخشیده) می تواندتغییر نظر دهد و طلب خود را از #مدیون بگیرد 🔴اگر #زن #مهریه خود را ...

🔴اگر #طلبکار از #طلب خود صرف نظر کند به این عمل #ابراء می گویند 🔴کسی که ابراء کرده (#بخشیده) می تواندتغییر نظر دهد و طلب خود را از #مدیون بگیرد 🔴اگر #زن #مهریه خود را به #شوهر ببخشد، می تواند مهریه اش را دوباره از طریق #دادگاه #مطالبه کند، مگر ...

۱۶ بهمن 1397
270
فلسفه_روز_عرفه پرسش فلسفه عظمت و اهمیت روز #عرفه در چیست❕چرا این روز این قدر اهمیت دارد پاسخ علامه #مجلسی می نویسد ؛ « روز عرفه از اعیاد بزرگ اسلامی است ، و کسی که بتواند ...

فلسفه_روز_عرفه پرسش فلسفه عظمت و اهمیت روز #عرفه در چیست❕چرا این روز این قدر اهمیت دارد پاسخ علامه #مجلسی می نویسد ؛ « روز عرفه از اعیاد بزرگ اسلامی است ، و کسی که بتواند این روز را در عرفات باشد ، توفیق بزرگی دارد ، این روز اعمال و ...

۹ شهریور 1396
102
گاهــــــــــے باید #نبخشـید کسی را کــــــــــہ بارها و بارها اورا #بخشیده ای...! باید #ســــــــــرد شد..... باید #رهــــــــــا کرد و رفت! تا بداند اگر مانده ای #رفتن را هم بلد بودے!!¡¡ #اکیپ سیاه

گاهــــــــــے باید #نبخشـید کسی را کــــــــــہ بارها و بارها اورا #بخشیده ای...! باید #ســــــــــرد شد..... باید #رهــــــــــا کرد و رفت! تا بداند اگر مانده ای #رفتن را هم بلد بودے!!¡¡ #اکیپ سیاه

۲۶ خرداد 1395
23
گاهــــــــــے باید #نبخشـید کسی را کــــــــــہ بارها و بارها اورا #بخشیده ای...! باید #ســــــــــرد شد..... باید #رهــــــــــا کرد و رفت! تا بداند اگر مانده ای #رفتن را هم بلد بودے!!¡¡

گاهــــــــــے باید #نبخشـید کسی را کــــــــــہ بارها و بارها اورا #بخشیده ای...! باید #ســــــــــرد شد..... باید #رهــــــــــا کرد و رفت! تا بداند اگر مانده ای #رفتن را هم بلد بودے!!¡¡

۷ مهر 1394
33
گاهــــــــــے باید #نبخشـید کسی را کــــــــــہ بارها و بارها اورا #بخشیده ای...! باید #ســــــــــرد شد..... باید #رهــــــــــا کرد و رفت! تا بداند اگر مانده ای #رفتن را هم بلد بودے!!¡¡

گاهــــــــــے باید #نبخشـید کسی را کــــــــــہ بارها و بارها اورا #بخشیده ای...! باید #ســــــــــرد شد..... باید #رهــــــــــا کرد و رفت! تا بداند اگر مانده ای #رفتن را هم بلد بودے!!¡¡

۷ مهر 1394
24
گاهــــــــــے باید #نبخشـید کسی را کــــــــــہ بارها و بارها اورا #بخشیده ای...! باید #ســــــــــرد شد..... باید #رهــــــــــا کرد و رفت! تا بداند اگر مانده ای #رفتن را هم بلد بودے!!¡¡

گاهــــــــــے باید #نبخشـید کسی را کــــــــــہ بارها و بارها اورا #بخشیده ای...! باید #ســــــــــرد شد..... باید #رهــــــــــا کرد و رفت! تا بداند اگر مانده ای #رفتن را هم بلد بودے!!¡¡

۷ مهر 1394
22
گاهی باید #نبخشید کسی را کــــــــــہ بارها و بارها اورا #بخشیده اے...! باید سرد شد..... باید#رهـــــــــا کرد و رفت! تا بداند اگر مانده ای #رفتن را هم بلــــــــــد بودے

گاهی باید #نبخشید کسی را کــــــــــہ بارها و بارها اورا #بخشیده اے...! باید سرد شد..... باید#رهـــــــــا کرد و رفت! تا بداند اگر مانده ای #رفتن را هم بلــــــــــد بودے

۷ مهر 1394
21