نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

با_همیم (۲ تصویر)

هر ثانیه ای که #با_همیم حسرت خیلیا شده

هر ثانیه ای که #با_همیم حسرت خیلیا شده

۱۳ بهمن 1397
7
🔴 می خواستند سپاه را سیاه کنند! به اعتراف دوست و دشمن اگر اقدام به موقع و قاطعانه سپاه در حادثه تروریستی دیروز تهران نبود، حجم حادثه قطعا بسیار فراتر از این بود. دیروز بعد ...

🔴 می خواستند سپاه را سیاه کنند! به اعتراف دوست و دشمن اگر اقدام به موقع و قاطعانه سپاه در حادثه تروریستی دیروز تهران نبود، حجم حادثه قطعا بسیار فراتر از این بود. دیروز بعد از حادثه ترویستی تهران که منجر به شهادت 17 نفر از هم وطنان عزیزمان شد، ...

۱۸ خرداد 1396
68