نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

باهاش (۱۱ تصویر)

من دوستت دارم دیونه #پارت۱۳۲ #-باهاش حرف میزنی؟ -آره.میگم بیاوبه حرمت این ریش سفید من بزرگی کن واین دوست نفهم مارو ببخش، -ممنون ازدفاع شجاعانت، -خواهش، -امیریه چیزی بگم ناراحت نمیشی؟؟ -تاچی باشه.. -تو.. -دیگه ...

من دوستت دارم دیونه #پارت۱۳۲ #-باهاش حرف میزنی؟ -آره.میگم بیاوبه حرمت این ریش سفید من بزرگی کن واین دوست نفهم مارو ببخش، -ممنون ازدفاع شجاعانت، -خواهش، -امیریه چیزی بگم ناراحت نمیشی؟؟ -تاچی باشه.. -تو.. -دیگه نه . متعجب نگاهش کردم، -تو فهمیدی میخواستم چی بگم؟؟ -آره..میخواستی بگی هنوز رویارو دوست ...

۲۰ دی 1398
47K
یــه روز یــڪــے مــیــاد تــو زنــدگــیــت #ڪــه مــثــل مــن لــجــبــاز نــیــســتــ! #هے بــاهات قــهر نــمــیــڪــنــعــ! #حــســودے نــمــیــڪــنــع! #اذیــتــت نــمــیــڪــنــعــ! #باهاش خوش میگذره! #مــیــزارع هر ڪــارے مــیــخــواے بــڪــنــیــ! #زیــاد حــرف نــمــیــزنــعــ! #تــورو بــا همــه تــقــســیــم مــیــڪــنــعــ! ...

یــه روز یــڪــے مــیــاد تــو زنــدگــیــت #ڪــه مــثــل مــن لــجــبــاز نــیــســتــ! #هے بــاهات قــهر نــمــیــڪــنــعــ! #حــســودے نــمــیــڪــنــع! #اذیــتــت نــمــیــڪــنــعــ! #باهاش خوش میگذره! #مــیــزارع هر ڪــارے مــیــخــواے بــڪــنــیــ! #زیــاد حــرف نــمــیــزنــعــ! #تــورو بــا همــه تــقــســیــم مــیــڪــنــعــ! #گــیــر نــمــیــده! #بــات بــحــث نــمــیــڪــنــعــ! #ب حــرفــت گــوش مــیــدعــ! (*_ولــیــ_شــرطــ_مــیــبــنــدمــ_انــدازعــ_مــنــ_دوســتــ_نــدارع *) #💜

۶ فروردین 1398
235
بعضی از ما تو تنهایی #باهاش حرف میزنیم

بعضی از ما تو تنهایی #باهاش حرف میزنیم

۲۱ اسفند 1397
921
یه #دختر اگه #یڪیو #دوست داشته باشه #باهاش ڪف #خیابون #فلالفل میخوره😋 از راه آهن تا #تجریش #پیاده میاد🚶 نگید #دخترا اینجوری #نیستن👈دختر #عاشق #ندیدید.....❤👑 👇👇👇👇👇👇👇ო👇👇👇👇👇👇👇 با #ڪسی رابطه #برقرار ڪن👉 #ڪه نه تنها #افتخار ...

یه #دختر اگه #یڪیو #دوست داشته باشه #باهاش ڪف #خیابون #فلالفل میخوره😋 از راه آهن تا #تجریش #پیاده میاد🚶 نگید #دخترا اینجوری #نیستن👈دختر #عاشق #ندیدید.....❤👑 👇👇👇👇👇👇👇ო👇👇👇👇👇👇👇 با #ڪسی رابطه #برقرار ڪن👉 #ڪه نه تنها #افتخار میڪنه #تورو داره👇 #بلڪه #حاضره هر #ریسڪی رو بڪنه ڪه 👑❤... #فقط_ڪنار_تو_باشه ...❤👑 👇👇👇👇👇👇👇ʍ👇👇👇👇👇👇👇 👑❤اگر ...

۲۹ مهر 1397
277
💘💘💘💘 #عشق ینی بغلش کنے👫 #عصبیش کنے👿 #دوسش داشته باشے🙈 #بخندی باهاشـ😄 #وقتی ناراحته از دلش در بیارے😌 #بوسش کنے💋 #ب حرفاش گوش بدے👂 🏻 #نازشو بخرے😋 #سوپرایزش کنے🎈 🎉 #سرش داد بزنے😮 #گازش بگیرے😁 ...

💘💘💘💘 #عشق ینی بغلش کنے👫 #عصبیش کنے👿 #دوسش داشته باشے🙈 #بخندی باهاشـ😄 #وقتی ناراحته از دلش در بیارے😌 #بوسش کنے💋 #ب حرفاش گوش بدے👂 🏻 #نازشو بخرے😋 #سوپرایزش کنے🎈 🎉 #سرش داد بزنے😮 #گازش بگیرے😁 #از خاب بیدارش کنے😴 💤 #اذیتش کنے🤓 #واسش خرید کنے😜 #باهاش بیرون بری🤗 #کلے نگاش ...

۲۸ تیر 1396
198
#خیلےخوبہ ڪسے #داشتہ باشے ڪه #بےمنت... #باهاش درد و دل ڪنے #بےمنت... #باهات گریہ ڪنہ #بےمنت.. #پشتت باشہ #بے منت.. #دوستت داشتہ باشہ...

#خیلےخوبہ ڪسے #داشتہ باشے ڪه #بےمنت... #باهاش درد و دل ڪنے #بےمنت... #باهات گریہ ڪنہ #بےمنت.. #پشتت باشہ #بے منت.. #دوستت داشتہ باشہ...

۲۹ فروردین 1396
128
💞 ولـــــــــنتاین مبــــــــارڪ💞: #عشق ینی بغلش کنے👫 #عصبیش کنے👿 #دوسش داشته باشے🙈 #بخندی باهاشـ😄 #وقتی ناراحته از دلش در بیارے😌 #بوسش کنے💏 #ب حرفاش گوش بدے👂🏻 #نازشو بخرے😋 #سوپرایزش کنے🎈🎉 #سرش داد بزنے😮 #گازش بگیرے😁 ...

💞 ولـــــــــنتاین مبــــــــارڪ💞: #عشق ینی بغلش کنے👫 #عصبیش کنے👿 #دوسش داشته باشے🙈 #بخندی باهاشـ😄 #وقتی ناراحته از دلش در بیارے😌 #بوسش کنے💏 #ب حرفاش گوش بدے👂🏻 #نازشو بخرے😋 #سوپرایزش کنے🎈🎉 #سرش داد بزنے😮 #گازش بگیرے😁 #از خاب بیدارش کنے😴💤 #اذیتش کنے🤓 #واسش خرید کنے😜 #باهاش بیرون بری🤗 #کلے نگاش کنے👀 ...

۲۵ بهمن 1395
210
سلوم بشیا واقعا ویسگون متن رمانمو باز نمیکرد الان دوتا پارت میزارم ساعت ۶ میام دوتا پارت دیگه هم میزارم کامنت هم بزارین لدفا ✭ستارگان عاشق✭ پارت➒➌ ❄بکهیون❄ چانیول:هی هی چرا رفتی تو فکر.پکر شدیا_هان؟اُه،یاد ...

سلوم بشیا واقعا ویسگون متن رمانمو باز نمیکرد الان دوتا پارت میزارم ساعت ۶ میام دوتا پارت دیگه هم میزارم کامنت هم بزارین لدفا ✭ستارگان عاشق✭ پارت➒➌ ❄بکهیون❄ چانیول:هی هی چرا رفتی تو فکر.پکر شدیا_هان؟اُه،یاد یه خاطره ای خنده دار افتادم&من میشناسمت اگه یه خاطره ی خوب باشه حتما تعریف ...

۲۸ دی 1394
269
#نی نی کـــــــــوچولــــــــــوم با #ناراحٺــــــــــی بیــــــــــاد #پیشــــــــــم #بغلــــــــــش کنــــــــــم #بگــــــــــم #ڪی ڪوچــــــــــولوی #منواذیــــــــــتـــــ ڪرده #اشڪ تو #چشاش جمع شہ #بگــــــــــہ #آقاتــــــــــون #هاپو شده همــــــــــش #گازم میگیــــــــــره #منم واسه ایــــــــــنکه #دل بچمــ #شاد شه #باهاش #نقــــــــــشه ...

#نی نی کـــــــــوچولــــــــــوم با #ناراحٺــــــــــی بیــــــــــاد #پیشــــــــــم #بغلــــــــــش کنــــــــــم #بگــــــــــم #ڪی ڪوچــــــــــولوی #منواذیــــــــــتـــــ ڪرده #اشڪ تو #چشاش جمع شہ #بگــــــــــہ #آقاتــــــــــون #هاپو شده همــــــــــش #گازم میگیــــــــــره #منم واسه ایــــــــــنکه #دل بچمــ #شاد شه #باهاش #نقــــــــــشه بڪشمــــــــــوبریــــــــــم #کلی آقامونــــــــــو #گاز بگیریــــــــــم

۷ مرداد 1394
108
#باهاش دوچرخه سواری کنی

#باهاش دوچرخه سواری کنی

۲۰ تیر 1394
35
#باهاش بری مسافرت واییییی چقد خوبههههه

#باهاش بری مسافرت واییییی چقد خوبههههه

۲۷ اردیبهشت 1394
91