نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

باستانگرایی (۵ تصویر)

🔴 صوفیه، فرقه نعمت اللهیه، انشعاب گنابادیه! ریستارت! و آتش زدن مساجد! ✍محمدعبدالهی 🔰#دراویش و صوفی‌ها از قرن دوم ه.ق با افراط در #زهد و ریاضت‌های طاقت فرسا به سبک مرتاضان هندی و بودایی و ...

🔴 صوفیه، فرقه نعمت اللهیه، انشعاب گنابادیه! ریستارت! و آتش زدن مساجد! ✍محمدعبدالهی 🔰#دراویش و صوفی‌ها از قرن دوم ه.ق با افراط در #زهد و ریاضت‌های طاقت فرسا به سبک مرتاضان هندی و بودایی و راهبان مسیحی و.. پایه #تصوف را در جامعه اسلامی گذاشتند. (از لحاظ لغوی: صوف یعنی ...

۴ اسفند 1396
568
کانال روشنگری: 🔶 منطق روشنفکرمابهای وطنی درباره قدرت منطقه ای ایران 😤😐 وقتی #تعصب و #لجاجت های کودکانه، اینچنین افکار مشوشی را درست میکنه #باستانگرایی #سیاهفکری #روشنفکری #هرهری

کانال روشنگری: 🔶 منطق روشنفکرمابهای وطنی درباره قدرت منطقه ای ایران 😤😐 وقتی #تعصب و #لجاجت های کودکانه، اینچنین افکار مشوشی را درست میکنه #باستانگرایی #سیاهفکری #روشنفکری #هرهری

۳ آبان 1395
76
#انقلاب#انقلاب_اسلامی#دستآوردها#دستآوردهای_اتقلاب_اسلامی#پهلوی#سلطنت_پهلوی#امام_خمینی#امام_خامنه ای#ایران#ایران_اسلامی#بزک_ممنوع#سلطنت#باستانگرایی#کوروش_پرستی#

#انقلاب#انقلاب_اسلامی#دستآوردها#دستآوردهای_اتقلاب_اسلامی#پهلوی#سلطنت_پهلوی#امام_خمینی#امام_خامنه ای#ایران#ایران_اسلامی#بزک_ممنوع#سلطنت#باستانگرایی#کوروش_پرستی#

۳ تیر 1395
37
#انقلاب#انقلاب_اسلامی#دستآوردها#دستآوردهای_اتقلاب_اسلامی#پهلوی#سلطنت_پهلوی#امام_خمینی#امام_خامنه ای#ایران#ایران_اسلامی#بزک_ممنوع#سلطنت#باستانگرایی#کوروش_پرستی#

#انقلاب#انقلاب_اسلامی#دستآوردها#دستآوردهای_اتقلاب_اسلامی#پهلوی#سلطنت_پهلوی#امام_خمینی#امام_خامنه ای#ایران#ایران_اسلامی#بزک_ممنوع#سلطنت#باستانگرایی#کوروش_پرستی#

۲۸ خرداد 1395
35
#انقلاب#انقلاب_اسلامی#دستآوردها#دستآوردهای_اتقلاب_اسلامی#پهلوی#سلطنت_پهلوی#امام_خمینی#امام_خامنه ای#ایران#ایران_اسلامی#بزک_ممنوع#سلطنت#باستانگرایی#کوروش_پرستی#

#انقلاب#انقلاب_اسلامی#دستآوردها#دستآوردهای_اتقلاب_اسلامی#پهلوی#سلطنت_پهلوی#امام_خمینی#امام_خامنه ای#ایران#ایران_اسلامی#بزک_ممنوع#سلطنت#باستانگرایی#کوروش_پرستی#

۲۶ خرداد 1395
40