نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

بادنجان (۱۷ تصویر)

مزاج گوشت ها 👇 👇 👇 👇 👇 👇 👇 👇 ✅ #شتر: گرم و خشک ✅ #گاو: سرد و خشک ✅ #گوساله: سرد و تر ✅ #گوسفند: گرم و تر ✅ #بز: سرد و ...

مزاج گوشت ها 👇 👇 👇 👇 👇 👇 👇 👇 ✅ #شتر: گرم و خشک ✅ #گاو: سرد و خشک ✅ #گوساله: سرد و تر ✅ #گوسفند: گرم و تر ✅ #بز: سرد و خشک ✅ #مرغ محلی: گرم و تر ✅ #خروس: گرم و خشک ✅ #جوجه مرغ: ...

۲۶ بهمن 1396
29K
✨امام هادی علیه السلام به یکی از وکلای مخارج خود فرمود: بادنجان، برای ما زیاد فراهم کنید زیرا وقت گرما سرد است، و وقت سرما، گرم در همه اوقات معتدل و در هر حال خوب ...

✨امام هادی علیه السلام به یکی از وکلای مخارج خود فرمود: بادنجان، برای ما زیاد فراهم کنید زیرا وقت گرما سرد است، و وقت سرما، گرم در همه اوقات معتدل و در هر حال خوب است. 📚 الکافی ۶: ۳۷۳، بحارالأنوار ۶۶: ۲۲۲ ح ۵. #بادنجان

۲۸ دی 1395
4K
#خوراکی#آشپزی#بادنجان

#خوراکی#آشپزی#بادنجان

۱ مهر 1395
6K
#خوراکی#آشپزی#بادنجان

#خوراکی#آشپزی#بادنجان

۱ مهر 1395
6K
#خوراکی#آشپزی#بادنجان

#خوراکی#آشپزی#بادنجان

۱ مهر 1395
7K
#خوراکی#آشپزی#بادنجان
عکس بلند

#خوراکی#آشپزی#بادنجان

۱ مهر 1395
6K
#خوراکی#آشپزی#بادنجان

#خوراکی#آشپزی#بادنجان

۱ مهر 1395
7K
#خوراکی#آشپزی#بادنجان

#خوراکی#آشپزی#بادنجان

۱ مهر 1395
7K
#خوراکی#آشپزی#بادنجان

#خوراکی#آشپزی#بادنجان

۱ مهر 1395
7K
#خوراکی#آشپزی#بادنجان

#خوراکی#آشپزی#بادنجان

۱ مهر 1395
7K
#خوراکی#آشپزی#بادنجان

#خوراکی#آشپزی#بادنجان

۱ مهر 1395
7K
#خوراکی#آشپزی#بادنجان

#خوراکی#آشپزی#بادنجان

۱ مهر 1395
7K
#خوراکی#آشپزی#بادنجان

#خوراکی#آشپزی#بادنجان

۱ مهر 1395
7K
#خوراکی#آشپزی#بادنجان

#خوراکی#آشپزی#بادنجان

۱ مهر 1395
7K
#خوراکی#آشپزی#بادنجان

#خوراکی#آشپزی#بادنجان

۱ مهر 1395
7K
#خوراکی#آشپزی#بادنجان

#خوراکی#آشپزی#بادنجان

۱ مهر 1395
7K
#خوراکی#آشپزی#بادنجان (چندتاپست که بادنجان بیس اصلیش هستوبراتون اماده کردم امیدوارم درست کنیدونوش جان کنید)

#خوراکی#آشپزی#بادنجان (چندتاپست که بادنجان بیس اصلیش هستوبراتون اماده کردم امیدوارم درست کنیدونوش جان کنید)

۱ مهر 1395
5K