نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

بابای_من_کجاستِ (۳ تصویر)

. مـن یـک #نسل_ســومی هسـتم! . نه #جــنگ دیـده ام؛ و نه #شهدا را زیـارت کـرده ام... حتـی زمان حیـات #امـام هم درک نکرده ام.... . نه در #دوکوهه شـب هایم را سحـر کرده ام ...

. مـن یـک #نسل_ســومی هسـتم! . نه #جــنگ دیـده ام؛ و نه #شهدا را زیـارت کـرده ام... حتـی زمان حیـات #امـام هم درک نکرده ام.... . نه در #دوکوهه شـب هایم را سحـر کرده ام و نه در قبرهای #گردان_تخریب شبانه ضجّه زده ام... . نه با لالایی گلوله به ...

۱۱ خرداد 1396
23
من یک #نسل_سومی هستم! . نه #جنگ دیده ام؛ و نه #شهدا را زیارت کرده ام..... . حتی زمان حیات #امام را هم درک نکرده ام... . نه در #دوکوهه شب هایم را سحر کرده ...

من یک #نسل_سومی هستم! . نه #جنگ دیده ام؛ و نه #شهدا را زیارت کرده ام..... . حتی زمان حیات #امام را هم درک نکرده ام... . نه در #دوکوهه شب هایم را سحر کرده ام و نه در قبر های #گردان_تخریب شبانه ضجّه زده ام.... نه با لالایی گلوله ...

۱۰ بهمن 1395
172
من یک #نسل_سومی هستم! . نه #جنگ دیده ام؛ و نه #شهدا را زیارت کرده ام..... . حتی زمان حیات #امام را هم درک نکرده ام... . نه در #دوکوهه شب هایم را سحر کرده ...

من یک #نسل_سومی هستم! . نه #جنگ دیده ام؛ و نه #شهدا را زیارت کرده ام..... . حتی زمان حیات #امام را هم درک نکرده ام... . نه در #دوکوهه شب هایم را سحر کرده ام و نه در قبر های #گردان_تخریب شبانه ضجّه زده ام.... نه با لالایی گلوله ...

۱۴ دی 1395
164