نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

اے_شهید (۴ تصویر)

#شهیدانہ🌹 🕊پنجشنبہ ڪہ مے شود باز ڪبوترِ دلمان پر میڪشد بہ بام ِ یاد ِ تو #اے_شهید... بہ یادمان باش و دعایمان ڪن...🕊 #شهید_مدافع_حرم #شهید_مسعود_عسگرے

#شهیدانہ🌹 🕊پنجشنبہ ڪہ مے شود باز ڪبوترِ دلمان پر میڪشد بہ بام ِ یاد ِ تو #اے_شهید... بہ یادمان باش و دعایمان ڪن...🕊 #شهید_مدافع_حرم #شهید_مسعود_عسگرے

۹ آذر 1396
6K
#اے_شهید... امروز ڪہ تو نیستے، ما بجاے تو دفاع مے ڪنیم... حماسه #دیروز از آن تو بود و حماسه امروز بر عهده ما..✨ #شهید_کمیل_صفری_تبار 🕊🕊

#اے_شهید... امروز ڪہ تو نیستے، ما بجاے تو دفاع مے ڪنیم... حماسه #دیروز از آن تو بود و حماسه امروز بر عهده ما..✨ #شهید_کمیل_صفری_تبار 🕊🕊

۱ تیر 1396
4K
#اے_شهید دعا ڪن براے ما گمنام ماییم ک دردنیا فقط بدنبال جاه و مقام ونامیم؛ دعایمان ڪن آسمانے بی ادعا!! ما #هویتمان راگم ڪرده ایم... #شهید_ابراهیم_هادی #شهدا_گاهے_نگاهے @maktab_o_shohada

#اے_شهید دعا ڪن براے ما گمنام ماییم ک دردنیا فقط بدنبال جاه و مقام ونامیم؛ دعایمان ڪن آسمانے بی ادعا!! ما #هویتمان راگم ڪرده ایم... #شهید_ابراهیم_هادی #شهدا_گاهے_نگاهے @maktab_o_shohada

۱۰ خرداد 1396
2K
#اے_شهید📎من هنوز امانتدار توام... ادامہ ے راه رایارے ام ڪن.. ... #حجاب خون بهاے شُهداست...🌸 چ مثلـ چــ💕ــــآدُر

#اے_شهید📎من هنوز امانتدار توام... ادامہ ے راه رایارے ام ڪن.. ... #حجاب خون بهاے شُهداست...🌸 چ مثلـ چــ💕ــــآدُر

۳۰ اردیبهشت 1396
4K