نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ایلم_ل (۲ تصویر)

#ایلم_لُر #سرزمینم_لُر #زبونم_لُر وطنم #لُر_ایران دِل و جونُم همه مالِ #تو بیدِن بُریده و شِر و دالِ #تو بیدِن فقیرُم کِردی اِز وَقتی که رَهتی همه مالُم تِیَل کالِ #تو بیدِن. #پنج‌شنبه_۲۱_تیر_۱۳۹۷ #۲۳_۱۵`

#ایلم_لُر #سرزمینم_لُر #زبونم_لُر وطنم #لُر_ایران دِل و جونُم همه مالِ #تو بیدِن بُریده و شِر و دالِ #تو بیدِن فقیرُم کِردی اِز وَقتی که رَهتی همه مالُم تِیَل کالِ #تو بیدِن. #پنج‌شنبه_۲۱_تیر_۱۳۹۷ #۲۳_۱۵`

۲۱ تیر 1397
12K
#ایلم_لُر #سرزمینم_لُر #زبونم_لُر وطنم #لُر_ایران خُم ایدونُم که چی هرسال نیسُم کُرِ برنو به شونِ مال نیسُم یه بُضغِ نا شِنَختی مِن گِلومه که مث او نِها سرحال نیسُم... #پنج‌شنبه_۲۱_تیر_۱۳۹۷ #۲۳_۱۱`

#ایلم_لُر #سرزمینم_لُر #زبونم_لُر وطنم #لُر_ایران خُم ایدونُم که چی هرسال نیسُم کُرِ برنو به شونِ مال نیسُم یه بُضغِ نا شِنَختی مِن گِلومه که مث او نِها سرحال نیسُم... #پنج‌شنبه_۲۱_تیر_۱۳۹۷ #۲۳_۱۱`

۲۱ تیر 1397
9K