نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

اگرقراربودسازباشم (۱ تصویر)

#داستان_شب... #اگرقراربودسازباشم گفت، کوه باید شد و ماند گفتم، کوه مجبور به ماندنه، باید پا داشت و ماند گفت، ما محکوم به از دست دادنیم گفتم دختر درون گرایی به نظر می آیی، دخترهای درون ...

#داستان_شب... #اگرقراربودسازباشم گفت، کوه باید شد و ماند گفتم، کوه مجبور به ماندنه، باید پا داشت و ماند گفت، ما محکوم به از دست دادنیم گفتم دختر درون گرایی به نظر می آیی، دخترهای درون گرا رو خیلی خوب می شناسم، بیشتر حرف هاشون رو به آینه اتاقشون میگن، همیشه ...

۲۳ اردیبهشت 1398
10K