نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

اونوقت (۲ تصویر)

به پیر به پیغمبر افسرده شدیییم #we_are_one #اونوقت #میگن #چرا #کیپاپ😒😊

به پیر به پیغمبر افسرده شدیییم #we_are_one #اونوقت #میگن #چرا #کیپاپ😒😊

۲ تیر 1397
172
‍ #ڪاش

‍ #ڪاش "دنیا" طوری بود #ڪه هیچکس به ڪسی " #نیاز" نداشت #اونوقت ادمها "#مطمئن" میشدن #ڪسی ڪه "#سراغشون" رو میگیره "#دوسشون" داره" #نه "ڪارشون.

۱۰ آذر 1396
132