نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

اونجا (۲ تصویر)

#تراونه ـ بدون مخاطبـ #♪ #اونجا که شاعر میگه: “تو را راندم ولی آن لحظه گویی آسمان می مرد” انقدر غم زیاده که آدم دلش می‌خواد با همون آسمان بمیره :( از به دوش کشیدن ...

#تراونه ـ بدون مخاطبـ #♪ #اونجا که شاعر میگه: “تو را راندم ولی آن لحظه گویی آسمان می مرد” انقدر غم زیاده که آدم دلش می‌خواد با همون آسمان بمیره :( از به دوش کشیدن من خسته شدی سنگین بودم... از دست هایم خسته شدی... و از چشم هایم... و ...

۱۶ مرداد 1398
552
# زندگی# #اونجا# برات #سخته #که #حرف #داری # #اما # #کلمه #نداری# هــــــــــــــــــــہ

# زندگی# #اونجا# برات #سخته #که #حرف #داری # #اما # #کلمه #نداری# هــــــــــــــــــــہ

۲۰ اردیبهشت 1395
4K