نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

اورهان_و (۱ تصویر)

꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: هیچ اتفاقی، قرار نیست بیافتد. امّا، آدمی است دیگر، همیشه منتظر می‌ماند! #اورهان_وِلی .

꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: هیچ اتفاقی، قرار نیست بیافتد. امّا، آدمی است دیگر، همیشه منتظر می‌ماند! #اورهان_وِلی .

۱۸ مهر 1397
4K