نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

اوحدی (۱۱۱ تصویر)

تو مشغولی به حُسنِ خود، چه غم داری ز کارِ ما ؟ #اوحدی

تو مشغولی به حُسنِ خود، چه غم داری ز کارِ ما ؟ #اوحدی

۱ هفته پیش
4K
آنرا که چون تو لاله رُخی در سرا بود میلَش به دیدن گل و سوسن چرا بود؟ #اوحدی

آنرا که چون تو لاله رُخی در سرا بود میلَش به دیدن گل و سوسن چرا بود؟ #اوحدی

۲ هفته پیش
4K
#اوحدی 🌾من کشته عشقم، اثرم هیچ مپرسید گم شد اثر من، دگرم هیچ مپرسید ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ : ﭼﻮﻧﯽ؟ ﻧﺘﻮﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ، ﺩﮔﺮﻡ ﻫﯿﭻ ﻣﭙﺮﺳﯿﺪ #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

#اوحدی 🌾من کشته عشقم، اثرم هیچ مپرسید گم شد اثر من، دگرم هیچ مپرسید ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ : ﭼﻮﻧﯽ؟ ﻧﺘﻮﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ، ﺩﮔﺮﻡ ﻫﯿﭻ ﻣﭙﺮﺳﯿﺪ #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

۲ هفته پیش
3K
#اوحدی 🌾ﺧﻮﻥ ﺟﮕﺮﻡ ﺑﺮ ﺭﺥ ﻭ ﭘﺮﺳﯿﺪﻥ ﺍﺣﻮﺍﻝ؟ ﺩﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺟﮕﺮﻡ ! ﻫﯿﭻ ﻣﭙﺮﺳﯿﺪ از دست شما جامه دو صد بار دریدم خواهید که بازش بدرم هیچ مپرسید #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

#اوحدی 🌾ﺧﻮﻥ ﺟﮕﺮﻡ ﺑﺮ ﺭﺥ ﻭ ﭘﺮﺳﯿﺪﻥ ﺍﺣﻮﺍﻝ؟ ﺩﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺟﮕﺮﻡ ! ﻫﯿﭻ ﻣﭙﺮﺳﯿﺪ از دست شما جامه دو صد بار دریدم خواهید که بازش بدرم هیچ مپرسید #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

۲ هفته پیش
3K
🌾من کشته عشقم، اثرم هیچ مپرسید گم شد اثر من، دگرم هیچ مپرسید ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ : ﭼﻮﻧﯽ؟ ﻧﺘﻮﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ، ﺩﮔﺮﻡ ﻫﯿﭻ ﻣﭙﺮﺳﯿﺪ #سروده_های_عاشقانه #اوحدی 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

🌾من کشته عشقم، اثرم هیچ مپرسید گم شد اثر من، دگرم هیچ مپرسید ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ : ﭼﻮﻧﯽ؟ ﻧﺘﻮﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ، ﺩﮔﺮﻡ ﻫﯿﭻ ﻣﭙﺮﺳﯿﺪ #سروده_های_عاشقانه #اوحدی 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

۲ هفته پیش
978
🌾ﺧﻮﻥ ﺟﮕﺮﻡ ﺑﺮ ﺭﺥ ﻭ ﭘﺮﺳﯿﺪﻥ ﺍﺣﻮﺍﻝ؟ ﺩﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺟﮕﺮﻡ ! ﻫﯿﭻ ﻣﭙﺮﺳﯿﺪ از دست شما جامه دو صد بار دریدم خواهید که بازش بدرم هیچ مپرسید #سروده_های_عاشقانه #اوحدی 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

🌾ﺧﻮﻥ ﺟﮕﺮﻡ ﺑﺮ ﺭﺥ ﻭ ﭘﺮﺳﯿﺪﻥ ﺍﺣﻮﺍﻝ؟ ﺩﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺟﮕﺮﻡ ! ﻫﯿﭻ ﻣﭙﺮﺳﯿﺪ از دست شما جامه دو صد بار دریدم خواهید که بازش بدرم هیچ مپرسید #سروده_های_عاشقانه #اوحدی 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

۲ هفته پیش
945
دیگری از نظرم گر برود باکی نیست توکه معشوقی و محبوبی و منظور مرو #اوحدی

دیگری از نظرم گر برود باکی نیست توکه معشوقی و محبوبی و منظور مرو #اوحدی

۳ هفته پیش
3K
هر نقش که پیش آید گویم: مگر او باشد چون او برود، گویم: آن دگر او باشد #اوحدی

هر نقش که پیش آید گویم: مگر او باشد چون او برود، گویم: آن دگر او باشد #اوحدی

۲۸ فروردین 1398
5K
‌ به غم خویش چنان شیفته کردی بازم کز خیال تو به خود نیز نمی‌پردازم هر که از نالهٔ شبگیر من آگاه شود هیچ شک نیست که چون روز بداند رازم گفته بودی: خبری ده، ...

‌ به غم خویش چنان شیفته کردی بازم کز خیال تو به خود نیز نمی‌پردازم هر که از نالهٔ شبگیر من آگاه شود هیچ شک نیست که چون روز بداند رازم گفته بودی: خبری ده، که ز هجرم چونی؟ آن چنانم که ببینی و ندانی بازم عهد کردی که: نسوزی ...

۲۸ فروردین 1398
6K
#اوحدی جراحت دل عاشق دوا پذیر نباشد چو درد دوست بیامد چه می‌کنیم دوا را . . .؟ ♥️ ♥️ ♥️

#اوحدی جراحت دل عاشق دوا پذیر نباشد چو درد دوست بیامد چه می‌کنیم دوا را . . .؟ ♥️ ♥️ ♥️

۲۳ فروردین 1398
6K
مگر با ما سر یاری نداری؟ ‏که ما را در مشقت میگذاری؟ #اوحدی

مگر با ما سر یاری نداری؟ ‏که ما را در مشقت میگذاری؟ #اوحدی

۸ فروردین 1398
8K
به غم خویش چنان شیفته کردی بازم کز خیال تو به خود نیز نمی‌پردازم... ‌ #اوحدی

به غم خویش چنان شیفته کردی بازم کز خیال تو به خود نیز نمی‌پردازم... ‌ #اوحدی

۴ فروردین 1398
3K
جَمالش کرد حیرانم چه ماهَست آن؟ نمی دانم #اوحدی

جَمالش کرد حیرانم چه ماهَست آن؟ نمی دانم #اوحدی

۲۱ اسفند 1397
5K
بند کن زلف جهان آشوب را گر نمی‌خواهی جهانی را خراب من که خود میمیرم از هجران تو بر هلاک من چه می‌جویی شتاب؟ #اوحدی

بند کن زلف جهان آشوب را گر نمی‌خواهی جهانی را خراب من که خود میمیرم از هجران تو بر هلاک من چه می‌جویی شتاب؟ #اوحدی

۲۰ اسفند 1397
4K
ترا؛ گُزیده دلِ من #اوحدی

ترا؛ گُزیده دلِ من #اوحدی

۱۸ اسفند 1397
3K
باز آی؛ڪه دل خسته شد از بار جدایی #اوحدی

باز آی؛ڪه دل خسته شد از بار جدایی #اوحدی

۱۳ اسفند 1397
4K
حاشا! ڪه جز هوای تو باشد هوس مرا #اوحدی

حاشا! ڪه جز هوای تو باشد هوس مرا #اوحدی

۱۲ اسفند 1397
3K
زخمی که بر دل آید مرهم نباشد او را #اوحدی

زخمی که بر دل آید مرهم نباشد او را #اوحدی

۹ اسفند 1397
4K
صبرم از پای درآمد تو مرا دست بگیر❣ #اوحدی

صبرم از پای درآمد تو مرا دست بگیر❣ #اوحدی

۷ اسفند 1397
5K
جز نقشِ تو در خیالِ ما نیست #اوحدی

جز نقشِ تو در خیالِ ما نیست #اوحدی

۲۹ بهمن 1397
7K