نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

اهل‌روض (۱ تصویر)

حاج قاسم رفت پیش اربابش ؛ اما ... میگن مردم بغداد از خوشحالے ریختن تو خیابونها!! ڪل زندگیشون و بدهڪارن بھ حاج قاسم ها... این ڪار براتون آشنا نیست...؟! بعد از شهادت .. هلهلھ...جشن...شادے... #اهل‌روضھ‌‌میفهمھ‌چے‌میگم ...

حاج قاسم رفت پیش اربابش ؛ اما ... میگن مردم بغداد از خوشحالے ریختن تو خیابونها!! ڪل زندگیشون و بدهڪارن بھ حاج قاسم ها... این ڪار براتون آشنا نیست...؟! بعد از شهادت .. هلهلھ...جشن...شادے... #اهل‌روضھ‌‌میفهمھ‌چے‌میگم :)

۱۴ دی 1398
6K