نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

انگلیسی_ها (۲ تصویر)

#به_انگلیسی_جماعت_شک_کن شاید اگر پای حرف هر #منتقد #انگلیس و مخالف و دشمنش بنشینی از یک نگاه و منظر دلیل مخالفتش را برایت بازگو کند یکی برگردد به #تاریخ قدیم و یکی به #تاریخ_معاصر یکی از ...

#به_انگلیسی_جماعت_شک_کن شاید اگر پای حرف هر #منتقد #انگلیس و مخالف و دشمنش بنشینی از یک نگاه و منظر دلیل مخالفتش را برایت بازگو کند یکی برگردد به #تاریخ قدیم و یکی به #تاریخ_معاصر یکی از روباه صفتی اش بگوید و یکی از #تفرقه_افکنی و الی ماشالله این هم فقط مخصوص ...

۹ شهریور 1398
70K
ماجرای پیشنهاد #رشوه #انگلیسی_ها به #شهید #مدرس من در کنار #مدرس بودم که دو نفر آمدند که یکی از آنها #فرنگی بود. لحظه ای بعد، مردی که مترجم بود گفت: «ایشان یکی از مامورین عالی ...

ماجرای پیشنهاد #رشوه #انگلیسی_ها به #شهید #مدرس من در کنار #مدرس بودم که دو نفر آمدند که یکی از آنها #فرنگی بود. لحظه ای بعد، مردی که مترجم بود گفت: «ایشان یکی از مامورین عالی رتبه #سفارت #انگلیسند. چکی تقدیم می دارند برای اینکه به هر نوعی صلاح بدانید، مصرف ...

۱۸ شهریور 1394
3K