نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

انگشتانش (۲ تصویر)

#شب.. کنجِ تنهایی، در آغوشِ #مردی؛ آرام می گیرم! که نوازشِ خیالیِ #انگشتانش، تار و پودِ در هم‌تنیده ی زنانه ام را؛ به انسجامی طلایی می رساند... #مهرمینا_محمدپور

#شب.. کنجِ تنهایی، در آغوشِ #مردی؛ آرام می گیرم! که نوازشِ خیالیِ #انگشتانش، تار و پودِ در هم‌تنیده ی زنانه ام را؛ به انسجامی طلایی می رساند... #مهرمینا_محمدپور

۳۱ مرداد 1398
8K
دخترکی با سنگ، بدنه ماشین پدرش را #خراش می داد. پدرش از روی #خشم چند ضربۀ محکم به دستش زد، #غافل از اینکه آچار در دستش است. در بیمارستان دخترک #انگشتانش را از دست داد. ...

دخترکی با سنگ، بدنه ماشین پدرش را #خراش می داد. پدرش از روی #خشم چند ضربۀ محکم به دستش زد، #غافل از اینکه آچار در دستش است. در بیمارستان دخترک #انگشتانش را از دست داد. دختر ‌‌از پدرش پرسید: پدر، انگشتانم کی رشد می کنند؟ پدر از #ناراحتی حرفی نمی ...

۶ بهمن 1395
3K