نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

انوشیروان_و_معلم_ظالم (۱ تصویر)

:-( #انوشیروان_و_معلم_ظالم!! انوشیروان را معلمی بود. روزی معلم او را بدون تقصیری بیازرد. انوشیروان کینه او را در دل گرفت تا به پادشاهی رسید. آن گاه از او پرسید: چرا بی سبب بر من ظلم ...

:-( #انوشیروان_و_معلم_ظالم!! انوشیروان را معلمی بود. روزی معلم او را بدون تقصیری بیازرد. انوشیروان کینه او را در دل گرفت تا به پادشاهی رسید. آن گاه از او پرسید: چرا بی سبب بر من ظلم کردی؟ معلم گفت: چون امید آن داشتم که بعد از پدر به پادشاهی برسی، خواستم ...

۲۱ خرداد 1395
4K