نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

انسآن (۲ تصویر)

شازه کوچولوع گف: وفاداری یعنی چی؟ روباه گف: یعنی عگه تو سیآرت یِ گُل دیگح بود طُ گُل خودت رو دوس دآشتِح بآشیح..... (عآشق گل خودتون بمونید اون تمآم وَقتشو تمآم احساسشو پآی شمآع گذآشتع) ...

شازه کوچولوع گف: وفاداری یعنی چی؟ روباه گف: یعنی عگه تو سیآرت یِ گُل دیگح بود طُ گُل خودت رو دوس دآشتِح بآشیح..... (عآشق گل خودتون بمونید اون تمآم وَقتشو تمآم احساسشو پآی شمآع گذآشتع) #انسآن بآشیم:):sunflower:

۱۴ شهریور 1398
104
کــآش ؛ نــَــــــه #دختَری بـِـه #دنیـا مــی آمـَد و نــَــــــه #پِسَـری !.. کآش ، فـَقـــط #انسآن متولـد میشُـدیم بدونِ هیــچ #جنسیَـتی !.. شآید اینگــــــونِه دنیآ پُـر میشـُد از #دوسـتــ..! و دیگــَـر هیچکس #تنهـآ نَــبود !.. ...

کــآش ؛ نــَــــــه #دختَری بـِـه #دنیـا مــی آمـَد و نــَــــــه #پِسَـری !.. کآش ، فـَقـــط #انسآن متولـد میشُـدیم بدونِ هیــچ #جنسیَـتی !.. شآید اینگــــــونِه دنیآ پُـر میشـُد از #دوسـتــ..! و دیگــَـر هیچکس #تنهـآ نَــبود !.. نَـــــه #تُـــ نــَــــــه #مَـن و نــَــــــه #او #مَن #عـاشِــقِ #تُ میشُدم !.. تُ عـاشِــقِ من ...

۱۴ تیر 1396
196