نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

اندرو_متیوس (۷ تصویر)

💖 اغلب مردم تعریف و تمجیدها را ظرف چند دقیقه فراموش میکنند ، اما یک اهانت را سال‌ها به‌خاطر می‌سپارند. آن‌ها مانند آشغال جمع‌کن‌هایی هستند که هنوز توهینی را که مثلا بیست سال پیش به ...

💖 اغلب مردم تعریف و تمجیدها را ظرف چند دقیقه فراموش میکنند ، اما یک اهانت را سال‌ها به‌خاطر می‌سپارند. آن‌ها مانند آشغال جمع‌کن‌هایی هستند که هنوز توهینی را که مثلا بیست سال پیش به آنها شده با خود حمل می‌کنند و بوی ناخوشایند این زباله‌ها همواره آنان را می‌آزارد. ...

۱۶ دی 1398
16K
اگر به دنبال آرامش ذهن هستید به پیشامدهای زندگی برچسب خوب یا بد نزنید ؛ دیگران را همانگونه که هستند بپذیرید ... 📙 راز شاد زیستن ✍ 🏻 #اندرو_متیوس

اگر به دنبال آرامش ذهن هستید به پیشامدهای زندگی برچسب خوب یا بد نزنید ؛ دیگران را همانگونه که هستند بپذیرید ... 📙 راز شاد زیستن ✍ 🏻 #اندرو_متیوس

۱ آذر 1398
67
❤🍃قانونی داریم که همیشه ثابت است:

❤🍃قانونی داریم که همیشه ثابت است: "ما به محیطمان عادت میکنیم" اگر با آدم های بدبخت نشست و برخواست کنید کم کم به بدبختی عادت می کنید و فکر می کنید که این طبیعی است. اگر با آدم های غرغرو همنشین باشید عیب جو و غرغرو می شوید و آن ...

۱ مهر 1398
93
چالش زندگی این است ڪه قدر همه چیز را بدانی و در عین حال خود را وابسته به هیچ چیز نڪنی•🎈... #اندرو_متیوس

چالش زندگی این است ڪه قدر همه چیز را بدانی و در عین حال خود را وابسته به هیچ چیز نڪنی•🎈... #اندرو_متیوس

۳ تیر 1398
25
قانونی داریم که همیشه ثابت است:

قانونی داریم که همیشه ثابت است: "ما به محیطمان عادت میکنیم" اگر با آدم های بدبخت نشست و برخواست کنید، کم کم به بدبختی عادت می کنید و فکر می کنید که این طبیعی است. ➖ اگر با آدم های غرغرو همنشین باشید عیب جو و غرغرو می شوید و ...

۸ مرداد 1396
20
اغلب مردم ؛ تعریف و تمجیدها را ظرف چند دقیقه فراموش می‌کنند، اما یک اهانت را سال‌ها به‌خاطر می‌سپارند. آن‌ها مانند آشغال‌جمع‌کن‌هایی هستند که هنوز توهینی را که مثلا بیست ‌سال پیش به آن‌ها شده ...

اغلب مردم ؛ تعریف و تمجیدها را ظرف چند دقیقه فراموش می‌کنند، اما یک اهانت را سال‌ها به‌خاطر می‌سپارند. آن‌ها مانند آشغال‌جمع‌کن‌هایی هستند که هنوز توهینی را که مثلا بیست ‌سال پیش به آن‌ها شده با خود حمل می‌کنند و بوی ناخوشایند این زباله‌ها همواره آنان را می‌آزارد. برای شاد ...

۲۷ بهمن 1395
13
telegram.me/Andishehh عشق یعنی امکان انتخاب به معشوق دادن. برای آنکه کسی یا چیزی را بدست آوری ،رهایش کن! #اندرو_متیوس

telegram.me/Andishehh عشق یعنی امکان انتخاب به معشوق دادن. برای آنکه کسی یا چیزی را بدست آوری ،رهایش کن! #اندرو_متیوس

۴ بهمن 1394
172