نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

انتظار_منجی (۱ تصویر)

اصل #مهدویت مورد اتفاق همه مسلمان هاست. ادیان دیگر هم در اعتقادات خودشان #انتظار_منجی را در نهایتِ زمانه دارند. آنها هم در یک بخش از قضیه، مطلب را درست فهمیده اند اما در بخش اصلی ...

اصل #مهدویت مورد اتفاق همه مسلمان هاست. ادیان دیگر هم در اعتقادات خودشان #انتظار_منجی را در نهایتِ زمانه دارند. آنها هم در یک بخش از قضیه، مطلب را درست فهمیده اند اما در بخش اصلی قضیه که معرفت به شخص منجی است دچار نقصِ معرفتند. وجود مقدس حضرت بقیه الله ...

۳۱ فروردین 1398
2K