نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

انتخــابـــاتــــــــ (۱ تصویر)

ایـ ـ ــن روزهــــ ـا همــه #سیـــاســـے شــ ــده انــد از #منــاظـــره ها مـــــ ےگــوینـ ـ ــد از #انتخــابـــاتــــــــ امـــا #تــــو ...! هـــم چنــ ـــان در پیـ ــ ــچ و تــ ـابـــــــ #زلفـــــــ مـــــن مـ ...

ایـ ـ ــن روزهــــ ـا همــه #سیـــاســـے شــ ــده انــد از #منــاظـــره ها مـــــ ےگــوینـ ـ ــد از #انتخــابـــاتــــــــ امـــا #تــــو ...! هـــم چنــ ـــان در پیـ ــ ــچ و تــ ـابـــــــ #زلفـــــــ مـــــن مـ ـ ـــانـ ــده اے و مـ ـ ــن ...! دلتنگـــــ #صدایتـــــــ #چشـــمــ_هـایتــــــ، #دستـــــ هـاو #گـــرماےآغـــوشتــــــ ...

۸ مرداد 1396
1K