نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

امیرعلی_قربانی (۴۶ تصویر)

قصد جنگم نبود تا چشم باز کردم خود را در کارزار نگاهش گرفتار دیدم #امیرعلی_قربانی

قصد جنگم نبود تا چشم باز کردم خود را در کارزار نگاهش گرفتار دیدم #امیرعلی_قربانی

۱ ساعت پیش
6K
رعد

رعد ": برق نگاه توست جنگ ابرها بهانه #امیرعلی_قربانی

۱ ساعت پیش
6K
کاش نقاش بودم تا امدن ات را هزاران بار در اغوش می کشیدم #امیرعلی_قربانی

کاش نقاش بودم تا امدن ات را هزاران بار در اغوش می کشیدم #امیرعلی_قربانی

۱ روز پیش
6K
زمین خدا پاییزی نداشت تا این که دلی شکست #امیرعلی_قربانی #خوش_قدم_باد_این_پاییز

زمین خدا پاییزی نداشت تا این که دلی شکست #امیرعلی_قربانی #خوش_قدم_باد_این_پاییز

۱ روز پیش
6K
زمین خدا پاییزی نداشت تا این که دلی شکست #امیرعلی_قربانی #خوش_قدم_باد_این_پاییز https://t.me/chekamehaibara

زمین خدا پاییزی نداشت تا این که دلی شکست #امیرعلی_قربانی #خوش_قدم_باد_این_پاییز https://t.me/chekamehaibara

۲ روز پیش
10K
رهایم کرد اما صدای هق هقش تا اسمان می رسد چون کودکی که رها کرده بند بادبادک اش را #امیرعلی_قربانی

رهایم کرد اما صدای هق هقش تا اسمان می رسد چون کودکی که رها کرده بند بادبادک اش را #امیرعلی_قربانی

۲ روز پیش
7K
قصد جنگم نبود تا چشم باز کردم خود را در کارزار نگاهش گرفتار دیدم #امیرعلی_قربانی

قصد جنگم نبود تا چشم باز کردم خود را در کارزار نگاهش گرفتار دیدم #امیرعلی_قربانی

۲ روز پیش
5K
شعر سر پناه ماست. شاعر می شوند; انان که از قصه ای جا مانده اند #امیرعلی_قربانی @chekamehaibaran

شعر سر پناه ماست. شاعر می شوند; انان که از قصه ای جا مانده اند #امیرعلی_قربانی @chekamehaibaran

۴ روز پیش
20K
اندوه بزرگی شده اند دوستت دارم های که به دل داشتیم و هرگز به زبان نیامد #امیرعلی_قربانی

اندوه بزرگی شده اند دوستت دارم های که به دل داشتیم و هرگز به زبان نیامد #امیرعلی_قربانی

۵ روز پیش
11K
انتهای زتدگی است یاد اش مرا فراموش #امیرعلی_قربانی

انتهای زتدگی است یاد اش مرا فراموش #امیرعلی_قربانی

۵ روز پیش
10K
عقل می دانست نمی مانی لیک مجنون

عقل می دانست نمی مانی لیک مجنون "چشمان من بود که تو را لیلی می دید #امیرعلی_قربانی

۶ روز پیش
9K
مختل می کند زندگی را در شهری حادثه نگاه تو چشم هر رهگذر #امیرعلی_قربانی

مختل می کند زندگی را در شهری حادثه نگاه تو چشم هر رهگذر #امیرعلی_قربانی

۶ روز پیش
9K
در حضورت فراموش می کنم قلم و دفتر را. نبودن ات بود که مرا شاعر کرد #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

در حضورت فراموش می کنم قلم و دفتر را. نبودن ات بود که مرا شاعر کرد #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

۱ هفته پیش
5K
کاش نقاش بودم تا هزاران بار امدن ات را در اغوش می کشیدم #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

کاش نقاش بودم تا هزاران بار امدن ات را در اغوش می کشیدم #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

۱ هفته پیش
5K
تو زیبایی همان جزیره در ابی بیکران. من... همان جاده که ساحل انتهایش. دور دور #امیرعلی_قربانی @chekamehaibaran

تو زیبایی همان جزیره در ابی بیکران. من... همان جاده که ساحل انتهایش. دور دور #امیرعلی_قربانی @chekamehaibaran

۱ هفته پیش
5K
هر چه دل من تنگ تر جای خالی ات بزرگ تر و چه بی انتهاست نبودن ات #امیرعلی_قربانی @chekamehaibaran

هر چه دل من تنگ تر جای خالی ات بزرگ تر و چه بی انتهاست نبودن ات #امیرعلی_قربانی @chekamehaibaran

۱ هفته پیش
5K
#دلتنگی ات به جایی رسانده مرا که چاره اگر #مرگ هم باشد می پذیرم #امیرعلی_قربانی

#دلتنگی ات به جایی رسانده مرا که چاره اگر #مرگ هم باشد می پذیرم #امیرعلی_قربانی

۱ هفته پیش
7K
#عقل می دانست نمی مانی لیک #مجنون

#عقل می دانست نمی مانی لیک #مجنون "چشمان من بود که #تو را لیلی می دید #امیرعلی_قربانی

۱ هفته پیش
4K
انتهای زندگی است یاد اش مرا فراموش #امیرعلی_قربانی

انتهای زندگی است یاد اش مرا فراموش #امیرعلی_قربانی

۱ هفته پیش
7K
انتهای زندگی است یاد اش مرا فراموش #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

انتهای زندگی است یاد اش مرا فراموش #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

۱ هفته پیش
7K