نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

امیرعلی_قربانی (۳۴۲ تصویر)

تنهاییم همان دعای چشم زخم سنجاق شده به پیراهنم بود که مادرم تاکید داشت نکند

تنهاییم همان دعای چشم زخم سنجاق شده به پیراهنم بود که مادرم تاکید داشت نکند" از تو دور شود روزی #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

۲ ساعت پیش
3K
جاده ابریشم مسیر رسیدن به توست سرگردانم در منزلگاه چشمانت #امیرعلی_قربانی

جاده ابریشم مسیر رسیدن به توست سرگردانم در منزلگاه چشمانت #امیرعلی_قربانی

۱۰ ساعت پیش
3K
ارام بود دریا تا لمس کرد پاهایت تن عریان ساحل را با هر تکان چین دامنت در باد اشوب شد دل دریا موج الهتاب دریاست در تمنای هم اغوشی #امیرعلی_قربانی

ارام بود دریا تا لمس کرد پاهایت تن عریان ساحل را با هر تکان چین دامنت در باد اشوب شد دل دریا موج الهتاب دریاست در تمنای هم اغوشی #امیرعلی_قربانی

۱ روز پیش
5K
#بانو در سر این قلمها شور از تو نوشتن است ان قلم خاموش فرزند نا خلف درخت بود #امیرعلی_قربانی

#بانو در سر این قلمها شور از تو نوشتن است ان قلم خاموش فرزند نا خلف درخت بود #امیرعلی_قربانی

۳ روز پیش
8K
چون پیری در نفسهای اخر لحظه های با تو بودن را چنگ بر عقربه ها دارم تا ندود نرود #امیرعلی_قربانی @chekamehaibaran

چون پیری در نفسهای اخر لحظه های با تو بودن را چنگ بر عقربه ها دارم تا ندود نرود #امیرعلی_قربانی @chekamehaibaran

۳ روز پیش
5K
سر چشمانش کجا این غوغا بود عطش دل را گر شراب چاره بود #امیرعلی_قربانی @chekamehaibaran

سر چشمانش کجا این غوغا بود عطش دل را گر شراب چاره بود #امیرعلی_قربانی @chekamehaibaran

۳ روز پیش
5K
تدبیر ی ندارم برای جای خالی ات

تدبیر ی ندارم برای جای خالی ات "ما " تقدیری است که تنها در قاب رویا می گنجد #امیرعلی_قربانی

۳ روز پیش
6K
مگر اب اتش را خاموش نمی کند پس چرا ؟؟ باران: اتش این عشق را شعله ور تر می کند؟ چون بی پناهان باران هم می سوزاند مرا #امیرعلی_قربانی

مگر اب اتش را خاموش نمی کند پس چرا ؟؟ باران: اتش این عشق را شعله ور تر می کند؟ چون بی پناهان باران هم می سوزاند مرا #امیرعلی_قربانی

۳ روز پیش
5K
پس می زند این باران تنهایی قدم زدن هایم را نیستی خیس می شوم... خیس می شوم... #امیرعلی_قربانی

پس می زند این باران تنهایی قدم زدن هایم را نیستی خیس می شوم... خیس می شوم... #امیرعلی_قربانی

۴ روز پیش
6K
امده ایم که عشق را بازی کنیم عشق بازی تماشاگر نمی خواهد #امیرعلی_قربانی @chekamehaibaran

امده ایم که عشق را بازی کنیم عشق بازی تماشاگر نمی خواهد #امیرعلی_قربانی @chekamehaibaran

۵ روز پیش
5K
اسکار زیباترین صحنه می رسد به لحظه خندیدنش #امیرعلی_قربانی @chekamehaibaran

اسکار زیباترین صحنه می رسد به لحظه خندیدنش #امیرعلی_قربانی @chekamehaibaran

۵ روز پیش
5K
عشق

عشق " بت بزرگ می گیرد قربانی اش را بال از پروانه میگیرد و از شمع نورش را #امیرعلی_قربانی

۵ روز پیش
10K
منم ان مترسک بی ازار مزرعه که کشاورز هراز گاهی مرا سنگی زند تا بپراند از من کلاغها را #امیرعلی_قربانی #چکامه_های_باران https://t.me/chekamehaibaran

منم ان مترسک بی ازار مزرعه که کشاورز هراز گاهی مرا سنگی زند تا بپراند از من کلاغها را #امیرعلی_قربانی #چکامه_های_باران https://t.me/chekamehaibaran

۶ روز پیش
7K
جمعه همان مردیست که تمام خستگیهایش را تا خانه می کشد و کسی منظرش نیست #امیرعلی_قربانی @chekamehaibaran

جمعه همان مردیست که تمام خستگیهایش را تا خانه می کشد و کسی منظرش نیست #امیرعلی_قربانی @chekamehaibaran

۷ روز پیش
6K
همه چی ارومه من چقدر خوشحالم وقتی تو میخندی #امیرعلی_قربانی @chekamehaibaran

همه چی ارومه من چقدر خوشحالم وقتی تو میخندی #امیرعلی_قربانی @chekamehaibaran

۷ روز پیش
6K
سخت وسرد وتنها شبیه به خودم شعرهایم را می گویم نه دلی را برده.... نه به دلی می نشیند #امیرعلی_قربانی #شعر_تنها @chekamehaibaran

سخت وسرد وتنها شبیه به خودم شعرهایم را می گویم نه دلی را برده.... نه به دلی می نشیند #امیرعلی_قربانی #شعر_تنها @chekamehaibaran

۷ روز پیش
9K
جمعه همان ساعت زنگ دار قدیمی است نبودنت را هر لحظه فریاد می زند #امیرعلی_قربانی @chekamehaibaran

جمعه همان ساعت زنگ دار قدیمی است نبودنت را هر لحظه فریاد می زند #امیرعلی_قربانی @chekamehaibaran

۷ روز پیش
9K
این شبها یادت را با مهتاب در اغوش میکشم امید انکه حسودی کرده :برگردی #امیرعلی_قربانی #شبتون_زیبا #مهرتان_مانا

این شبها یادت را با مهتاب در اغوش میکشم امید انکه حسودی کرده :برگردی #امیرعلی_قربانی #شبتون_زیبا #مهرتان_مانا

۱ هفته پیش
8K
جا مانده رد موهایش بروی دستانم چون داغی مهر بر پیشانی مومن #امیرعلی_قربانی @chekamehaibaran

جا مانده رد موهایش بروی دستانم چون داغی مهر بر پیشانی مومن #امیرعلی_قربانی @chekamehaibaran

۱ هفته پیش
3K
هوای یار به هوای بهار می ماند گاه با خنده اش گرم می شوم گاه از اخمش یخ می بندم #امیرعلی_قربانی عضو کانالم بشین لطفا کم پست میزارم مثل بعضیها خسیس نباشین https://t.me/chekamehaibaran

هوای یار به هوای بهار می ماند گاه با خنده اش گرم می شوم گاه از اخمش یخ می بندم #امیرعلی_قربانی عضو کانالم بشین لطفا کم پست میزارم مثل بعضیها خسیس نباشین https://t.me/chekamehaibaran

۱ هفته پیش
9K