نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

امیرعلی_قربانی (۲۱۰۷ تصویر)

شرم رسوا شدن از ان هوس است که پنهانشـ میکنی عشق نه پشت پرده میماند نه عشقی پشت پرده است #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

شرم رسوا شدن از ان هوس است که پنهانشـ میکنی عشق نه پشت پرده میماند نه عشقی پشت پرده است #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

۴ ساعت پیش
2K
مدرسه که می رفتم یه خط کش داشتم که اون قسمت اخرش یکم خورده شده بود و من هر وقت خط کشی می کردم همش صاف میرفت تا اون اخر که من دیگه بهش عادت ...

مدرسه که می رفتم یه خط کش داشتم که اون قسمت اخرش یکم خورده شده بود و من هر وقت خط کشی می کردم همش صاف میرفت تا اون اخر که من دیگه بهش عادت کرده بودم و خودکار و میزاشتم تا اخر میرفتم تا یک روز رفیقم از من ...

۱ روز پیش
14K
مدرسه که می رفتم یه خط کش داشتم که اون قسمت اخرش یکم خورده شده بود و من هر وقت خط کشی می کردم همش صاف میرفت تا اون اخر که من دیگه بهش عادت ...

مدرسه که می رفتم یه خط کش داشتم که اون قسمت اخرش یکم خورده شده بود و من هر وقت خط کشی می کردم همش صاف میرفت تا اون اخر که من دیگه بهش عادت کرده بودم و خودکار و میزاشتم تا اخر میرفتم تا یک روز رفیقم از من ...

۱ روز پیش
15K
هدف از زندگی این است که اغوشی تنها نباشد ما تنها نیستیم او دیگری را در اغوش دارد و من یادش را #امیرعلی_قربانی @chekamehaibaran

هدف از زندگی این است که اغوشی تنها نباشد ما تنها نیستیم او دیگری را در اغوش دارد و من یادش را #امیرعلی_قربانی @chekamehaibaran

۱ روز پیش
6K
هدف از زندگی این است که اغوشی تنها نباشد ما تنها نیستیم او دیگری را در اغوش دارد و من یادش را #امیرعلی_قربانی @chekamehaibaran

هدف از زندگی این است که اغوشی تنها نباشد ما تنها نیستیم او دیگری را در اغوش دارد و من یادش را #امیرعلی_قربانی @chekamehaibaran

۲ روز پیش
5K
ادمها پیچیدگی را دوست دارند حتی قصه را با قصه ای دیگر اغاز میکنند

ادمها پیچیدگی را دوست دارند حتی قصه را با قصه ای دیگر اغاز میکنند "یکی بود یکی نبود" #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

۲ روز پیش
4K
بهــــــــار مگر فصل امدن شکوفه ها نیست چرا نـیــــــــستی؟ #امیرعلی_قربانی https://telegram.me/chekamehaibaran

بهــــــــار مگر فصل امدن شکوفه ها نیست چرا نـیــــــــستی؟ #امیرعلی_قربانی https://telegram.me/chekame...

۲ روز پیش
3K
انانکه تهمت شاعری به من می زنند از رابطه چشم تو با رقص قلم بیخبرند #امیرعلی_قربانی https://telegram.me/chekamehaibaran

انانکه تهمت شاعری به من می زنند از رابطه چشم تو با رقص قلم بیخبرند #امیرعلی_قربانی https://telegram.me/chekame...

۲ روز پیش
3K
گریز و ناگزیرم این دو راه است فراموش کنم یا تظاهر کنم که فراموش کرده ام #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

گریز و ناگزیرم این دو راه است فراموش کنم یا تظاهر کنم که فراموش کرده ام #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

۳ روز پیش
5K
گفتند دید و بازدید یاد تو مهمان همیشگی من است بقدر سلامی بپذیر یادم را #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

گفتند دید و بازدید یاد تو مهمان همیشگی من است بقدر سلامی بپذیر یادم را #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

۳ روز پیش
8K
هدف از زندگی این است که اغوشی تنها نباشد ما تنها نیستیم او دیگری را در اغوش دارد و من یادش را #امیرعلی_قربانی

هدف از زندگی این است که اغوشی تنها نباشد ما تنها نیستیم او دیگری را در اغوش دارد و من یادش را #امیرعلی_قربانی

۳ روز پیش
9K
در من شهری است باران زده که کوچه هایش گامهایت را انتطار می کشند #امیرعلی_قربانی

در من شهری است باران زده که کوچه هایش گامهایت را انتطار می کشند #امیرعلی_قربانی

۳ روز پیش
8K
بال از من تو پرواز کن به بازی اوج بگیر فقط قول بده برای رفع خستگی به همین بام برگردی #امیرعلی_قربانی

بال از من تو پرواز کن به بازی اوج بگیر فقط قول بده برای رفع خستگی به همین بام برگردی #امیرعلی_قربانی

۳ روز پیش
8K
مرا مهمان کن به جرعه ای خیال اسوده در کافه دنج اغوشت #امیرعلی_قربانی

مرا مهمان کن به جرعه ای خیال اسوده در کافه دنج اغوشت #امیرعلی_قربانی

۳ روز پیش
6K
چنان از من دور شدی که ارزوی دیدنت را به خواب هایم برده ام #امیرعلی_قربانی

چنان از من دور شدی که ارزوی دیدنت را به خواب هایم برده ام #امیرعلی_قربانی

۳ روز پیش
6K
ندیده ام تو را ولی سخت دلتنگتم خواهش وصال اولین نیاز عشق است #امیرعلی_قربانی

ندیده ام تو را ولی سخت دلتنگتم خواهش وصال اولین نیاز عشق است #امیرعلی_قربانی

۳ روز پیش
6K
من از اینکه دوری دلگیر نیستم اینکه چرا ؟ دلت تنگ نمی شود مرا میکشد #امیرعلی_قربانی

من از اینکه دوری دلگیر نیستم اینکه چرا ؟ دلت تنگ نمی شود مرا میکشد #امیرعلی_قربانی

۳ روز پیش
9K
من از اینکه دوری دلگیر نیستم اینکه چرا ؟ دلت تنگ نمی شود مرا میکشد #امیرعلی_قربانی

من از اینکه دوری دلگیر نیستم اینکه چرا ؟ دلت تنگ نمی شود مرا میکشد #امیرعلی_قربانی

۳ روز پیش
5K
مشرقی ترین پسر دنیا منم انگاه که از افق نگاهت عبورم می دهی #امیرعلی_قربانی

مشرقی ترین پسر دنیا منم انگاه که از افق نگاهت عبورم می دهی #امیرعلی_قربانی

۳ روز پیش
5K
چنان از من دور شدی که ارزوی دیدنت را به خواب هایم برده ام #امیرعلی_قربانی

چنان از من دور شدی که ارزوی دیدنت را به خواب هایم برده ام #امیرعلی_قربانی

۴ روز پیش
30K