نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

امیرعلی_قربانی (۴۵۸ تصویر)

پیچ و تاب موهایت در بین انگشتانم زیبا و گرم جدا نشدنی است مثل تاب پیچک بر تن دیوار #امیرعلی_قربانی #تاب https://t.me/chekamehaibaran

پیچ و تاب موهایت در بین انگشتانم زیبا و گرم جدا نشدنی است مثل تاب پیچک بر تن دیوار #امیرعلی_قربانی #تاب https://t.me/chekamehaibaran

۹ ساعت پیش
4K
خلقت دختر دخترانه ترین

خلقت دختر دخترانه ترین "حس "خدا بود #امیرعلی_قربانی #روز_دختر_مبارک https://t.me/chekamehaibaran

۱ روز پیش
9K
دچارم به تو مثل مسافر به جاده زیارتی مشتاق پیمودن عاشق رسیدن #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

دچارم به تو مثل مسافر به جاده زیارتی مشتاق پیمودن عاشق رسیدن #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

۱ روز پیش
9K
دل و دیده هم دست شده اند تا در دل بماند انکه از دیده برفت #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

دل و دیده هم دست شده اند تا در دل بماند انکه از دیده برفت #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

۱ روز پیش
9K
این دنیا و مال شما

این دنیا و مال شما"کمی امانم بدهید هرچه بد و خوب گذشتم"کمی امانم بدهید لیلی وشان مال شما "تنهایی سهم من شیر و شربت نوشتان"سر" اب امانم بدهید هنگامه شادی "ضرب و سنتورتان کوک قدر کمی اشک به وقت بغض"امانم بدهید چرخ روزگار به کامتان"روز بر وفق مراد شبانگاه اندکی ...

۵ روز پیش
8K
حال که پرم از تو چه برای جای خالی ات بگذارم دارم ات داشتم ات وای من ...نکند ندارم ات #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

حال که پرم از تو چه برای جای خالی ات بگذارم دارم ات داشتم ات وای من ...نکند ندارم ات #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

۵ روز پیش
6K
خاطرت نیست امروز همان روزی است که قرار بود هیچوقت نیاید روزی که یادت ... مرا..... فراموش #امیرعلی_قربانی

خاطرت نیست امروز همان روزی است که قرار بود هیچوقت نیاید روزی که یادت ... مرا..... فراموش #امیرعلی_قربانی

۷ روز پیش
7K
سرگیجه ای بعد از بازی چرخ و فلک برایش بودم برای رهایی با شهری بازی کرد #امیرعلی_قربانی #بازی https://t.me/chekamehaibaran

سرگیجه ای بعد از بازی چرخ و فلک برایش بودم برای رهایی با شهری بازی کرد #امیرعلی_قربانی #بازی https://t.me/chekamehaibaran

۷ روز پیش
6K
یادش را در پشت انبوهی از بغض ها پنهان کرده ام تا دلم بهانه اش را می گیرد بی اختیار جاری می شود

یادش را در پشت انبوهی از بغض ها پنهان کرده ام تا دلم بهانه اش را می گیرد بی اختیار جاری می شود "اشکم" #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

۱ هفته پیش
7K
جسارت مرا ببخش #حضرت_قلم که از تو طلب داشتم نداشته هایم را #امیرعلی_قربانی #روز_قلم_مبارک @chekamehaibaran

جسارت مرا ببخش #حضرت_قلم که از تو طلب داشتم نداشته هایم را #امیرعلی_قربانی #روز_قلم_مبارک @chekamehaibaran

۱ هفته پیش
7K
ببخش بر من جانم را بیـــــــا #امیرعلی_قربانی

ببخش بر من جانم را بیـــــــا #امیرعلی_قربانی

۲ هفته پیش
5K
دل را به کس ندادم دلدار

دل را به کس ندادم دلدار "ان تو باشی جان را عزیز شمارم جانان ان تو باشی در این کوی و برزن داغ جدایی عار است جان و دلم فدایت گر" ان عزیز تو باشی #امیرعلی_قربانی

۲ هفته پیش
5K
همان که امد دلی را برد تا خوب بشکندش تو انی #امیرعلی_قربانی

همان که امد دلی را برد تا خوب بشکندش تو انی #امیرعلی_قربانی

۲ هفته پیش
5K
عطر تو را اگر ندارند بگو تخته کنند درب دکان ها را عطاران این شهر #امیرعلی_قربانی #عطر https://t.me/chekamehaibaran

عطر تو را اگر ندارند بگو تخته کنند درب دکان ها را عطاران این شهر #امیرعلی_قربانی #عطر https://t.me/chekamehaibaran

۳ هفته پیش
14K
ان روز که قول دادم فراموش کنم کاش می دانستم اختیار دل با من نیست #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

ان روز که قول دادم فراموش کنم کاش می دانستم اختیار دل با من نیست #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

۳ هفته پیش
12K
تبعید بنده تاوان اشتباه خدا بود براستی سیب سرخ جهنمی چه میکرد در بهشت؟؟ #امیرعلی_قربانی

تبعید بنده تاوان اشتباه خدا بود براستی سیب سرخ جهنمی چه میکرد در بهشت؟؟ #امیرعلی_قربانی

۳ هفته پیش
9K
کاش هرگز مادرم نفهمد از درد بی درمانی که گرفته ام دلتنگ کسی هستم که می دانم نمی اید #امیرعلی_قربانی

کاش هرگز مادرم نفهمد از درد بی درمانی که گرفته ام دلتنگ کسی هستم که می دانم نمی اید #امیرعلی_قربانی

۳ هفته پیش
7K
همان که امد دلی را برد تا خوب بشکندش تو انی #امیرعلی_قربانی

همان که امد دلی را برد تا خوب بشکندش تو انی #امیرعلی_قربانی

۳ هفته پیش
7K
همه ناز از گل است لیک من گلی دیدم ناز میخرید از گلفروش تا به تو رساندش #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

همه ناز از گل است لیک من گلی دیدم ناز میخرید از گلفروش تا به تو رساندش #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

۴ هفته پیش
12K
گاه چه غریبه می شوند دو همراه دو همزاد مثل من و تو خواب و چشمانم #امیرعلی_قربانی

گاه چه غریبه می شوند دو همراه دو همزاد مثل من و تو خواب و چشمانم #امیرعلی_قربانی

۴ هفته پیش
11K