نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

امیرعلی_قربانی (۸۵۱ تصویر)

برای پخته تر شدن شعر تن کوره می شود و چکش میخورد استخوان درد سوهان هر شعر است #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

برای پخته تر شدن شعر تن کوره می شود و چکش میخورد استخوان درد سوهان هر شعر است #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

۱۵ ساعت پیش
3K
من اگر دلتنگ شوم ترک سیگارم می شکند اما دختر سرزمینم تو اگر دلتنگ شوی پیش چشم خلق ده فرمان خدا می شکند #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

من اگر دلتنگ شوم ترک سیگارم می شکند اما دختر سرزمینم تو اگر دلتنگ شوی پیش چشم خلق ده فرمان خدا می شکند #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

۱۵ ساعت پیش
3K
مبتلا شده ام به تو مثل پاییز به کهربایی #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

مبتلا شده ام به تو مثل پاییز به کهربایی #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

۱ روز پیش
6K
به باورم تو را در ورای هر چه عشق گنجانده ام جایی نزدیک به مرز جنون وای ِمن اگر بلغزد پایت #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

به باورم تو را در ورای هر چه عشق گنجانده ام جایی نزدیک به مرز جنون وای ِمن اگر بلغزد پایت #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

۱ روز پیش
5K
پشت هر درد بغضی بی تاب شکستن است مـــن انــــــــــــــــــم #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

پشت هر درد بغضی بی تاب شکستن است مـــن انــــــــــــــــــم #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

۱ روز پیش
4K
هوا ابری که می شود اسمان شبیه من می شود دلتنگ و دلگیر #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

هوا ابری که می شود اسمان شبیه من می شود دلتنگ و دلگیر #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

۱ روز پیش
4K
مستانه را داشتن زیباترین مهر خداست نقل اب خوردن کوزه گر است از شکسته کوزه با او تنها نیستی و او تنهاست مستی از مستانه است و مستانه مست نیست #امیرعلی_قربانی

مستانه را داشتن زیباترین مهر خداست نقل اب خوردن کوزه گر است از شکسته کوزه با او تنها نیستی و او تنهاست مستی از مستانه است و مستانه مست نیست #امیرعلی_قربانی

۲ روز پیش
4K
زیبا و با شکوه مغرور و سربلند هزاران تیر در چله نگاه ات تا فتح کند سرزمینی دیگر را تا مرز شود حریمی را صدای زنگ دوبران نمی اشوبد دل چوپانان مبهوت شده ات را ...

زیبا و با شکوه مغرور و سربلند هزاران تیر در چله نگاه ات تا فتح کند سرزمینی دیگر را تا مرز شود حریمی را صدای زنگ دوبران نمی اشوبد دل چوپانان مبهوت شده ات را دماوندم تسخیر شد هرانکه برای فتح تو امده بود #امیرعلی_قربانی #دماوند

۵ روز پیش
10K
꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: زنده بودن تنها نفس کشیدن نیست پشت سر تو درست از روزے که رفتی زندگے ایستاد #امیرعلی_قربانی

꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: زنده بودن تنها نفس کشیدن نیست پشت سر تو درست از روزے که رفتی زندگے ایستاد #امیرعلی_قربانی

۵ روز پیش
14K
برای روزهای سرد سال کسی خیال خوش بیاورد #امیرعلی_قربانی

برای روزهای سرد سال کسی خیال خوش بیاورد #امیرعلی_قربانی

۶ روز پیش
13K
لبخند ات مرز بین هوش است و جنون دختر سرزمین شیرین تا تو می خندی فرهاد هنوز کوه می کند #امیرعلی_قربانی #باران

لبخند ات مرز بین هوش است و جنون دختر سرزمین شیرین تا تو می خندی فرهاد هنوز کوه می کند #امیرعلی_قربانی #باران

۶ روز پیش
13K
زنده بودن تنها نفس کشیدن نیست پشت سر تو درست از روزی که رفتی زندگی ایستاد #امیرعلی_قربانی

زنده بودن تنها نفس کشیدن نیست پشت سر تو درست از روزی که رفتی زندگی ایستاد #امیرعلی_قربانی

۶ روز پیش
13K
زنده بودن تنها نفس کشیدن نیست پشت سر تو درست از روزی که رفتی زندگی ایستاد #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

زنده بودن تنها نفس کشیدن نیست پشت سر تو درست از روزی که رفتی زندگی ایستاد #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

۶ روز پیش
13K
جوابی ندارد دوستت دارمی که گفتی این جمله بوئیدنی است بوسیدنی است #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

جوابی ندارد دوستت دارمی که گفتی این جمله بوئیدنی است بوسیدنی است #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

۱ هفته پیش
6K
می بینی تنهایی ام را باز نمی ایی یک روز دست می کشم از این جنون ان روز حتی اگر مطرود ترین فرد زمین باشم یا اگر تو اخرین بازمانده ای زمین باشی دیگر دوستت ...

می بینی تنهایی ام را باز نمی ایی یک روز دست می کشم از این جنون ان روز حتی اگر مطرود ترین فرد زمین باشم یا اگر تو اخرین بازمانده ای زمین باشی دیگر دوستت نخواهم داشت #امیرعلی_قربانی

۱ هفته پیش
6K
دخیل میبیندم و میبافم گیسوانت را تا درمان کنم پریشان حالی دلم و اشفتگی موهایت #امیرعلی_قربانی

دخیل میبیندم و میبافم گیسوانت را تا درمان کنم پریشان حالی دلم و اشفتگی موهایت #امیرعلی_قربانی

۱ هفته پیش
12K
اوج بی انصافیست رویای تو را من ببافم موهایت را .. او #امیرعلی_قربانی

اوج بی انصافیست رویای تو را من ببافم موهایت را .. او #امیرعلی_قربانی

۱ هفته پیش
9K
بی تابـــــــــــــــــــم از قراری که شایـــــــــــــــــــــد هیچوقـــــــــــــــــــــت اتفاق نیفتد #امیرعلی_قربانی

بی تابـــــــــــــــــــم از قراری که شایـــــــــــــــــــــد هیچوقـــــــــــــــــــــت اتفاق نیفتد #امیرعلی_قربانی

۱ هفته پیش
9K
▶جوابی ندارد دوستت دارمی که گفتی این جمله بوئیدنی است بوسیدنی است #امیرعلی_قربانی ‌◀ ۹۷/۸/۲۰

▶جوابی ندارد دوستت دارمی که گفتی این جمله بوئیدنی است بوسیدنی است #امیرعلی_قربانی ‌◀ ۹۷/۸/۲۰

۱ هفته پیش
15K
به اشتباه نسبت دادند به طبیعت با هر نگاه می دری پرده ها را وحشی چشمان توست #امیرعلی_قربانی

به اشتباه نسبت دادند به طبیعت با هر نگاه می دری پرده ها را وحشی چشمان توست #امیرعلی_قربانی

۱ هفته پیش
9K