نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

امیرالمومنین_علی_علیه‌السلام (۱ تصویر)

شگفتی های روح آدمی به رگ های درونی انسان پاره گوشتی آویخته که شگرف ترین اعضای درونی اوست، و آن قلب است، که چیزهایی از حکمت، و چیزهایی متفاوت با آن، در او وجود دارد. ...

شگفتی های روح آدمی به رگ های درونی انسان پاره گوشتی آویخته که شگرف ترین اعضای درونی اوست، و آن قلب است، که چیزهایی از حکمت، و چیزهایی متفاوت با آن، در او وجود دارد. پس اگر در دل امیدی پدید آید، طمع آن را خوار گرداند، و اگر طمع ...

۸ مهر 1398
477