نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

امکانیت (۱ تصویر)

وقتی دل از سخن پر است ؛ امکان گفتن چیست ؟ یعنی خودت را خالی کنی ؟ دردها و زخم های درونت را تصفیه کنی ؟ یعنی بگذاری انچه درونت داری دیگران را بیازارد ؟ ...

وقتی دل از سخن پر است ؛ امکان گفتن چیست ؟ یعنی خودت را خالی کنی ؟ دردها و زخم های درونت را تصفیه کنی ؟ یعنی بگذاری انچه درونت داری دیگران را بیازارد ؟ یا حتی بگذاری دردهایت به جان دیگران بیوفتد ؟ من می گویم امکان گفت : ...

۵ مرداد 1395
3K